PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe?
[Wzory uchwał]

Kilka dni temu napisał do mnie klient z pytaniem jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe jego spółki? Oczywiście o dokumenty finansowe zadbała księgowa klienta 🙂 Moim zadaniem było przygotowanie dokumentów prawnych. Od razu pomyślałam, że to dobry temat, żeby opisać go tutaj. Dzisiaj pokażę Ci jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe. 

Wiadomo, że każda spółka musi udostępnić swoje dane finansowe w KRS i US. Żeby to zrobić musisz jednak najpierw zadbać o:

  1. Przygotowanie sprawozdania finansowego – o tym jakie dokumenty finansowe musisz przygotować napisałam oddzielny post,
  2. Wspólnicy muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowego,
  3. Wspólnicy powinni zatwierdzić działania zarządu.

Sprawozdanie finansowe zatwierdzają wspólnicy

Żeby zatwierdzić sprawozdanie finansowe wspólnicy muszą podjąć odpowiednie uchwały (przykładowe uchwały niżej).

Zgromadzenie wspólników musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Mogłoby się wydawać, że to całkiem sporo czasu, ale z doswiadczenia mogę powiedzieć, że większość spółek zwołuje zgromadzenia w ostatnim możliwym czasie 🙂

Zgromadzenie zwołuje zarząd spółki co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia. Obowiązkowo podaje się dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia wspólników (przeważnie jest to siedziba spółki) i szczegółowy porządek obrad.

Jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Przede wszystkim wspólnicy zatwierdzają dokumenty finansowe spółki:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników XYZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  – działając na podstawie art. 45 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 228 i 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie ………………. zł,
  3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ………….. zł; wraz z
  4. informacją dodatkową za ten rok.

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

[podpisy]

Niektóre spółki powinny składać również dodatkowe informacje – np. rachunek przepływów pieniężnych, czy zestawienie zmian w kapitale własnym.

Kolejnym krokiem jest decyzja na co przeznaczyć zysk (jeżeli Twoja spółka taki osiagnęła) lub z czego pokryjesz stratę.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników XYZ Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku  – działając na podstawie  art. 231 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o

Wariant I (jeżeli spółka osiągnęła zysk):

przeznaczeniu zysku w wysokości ………………….  zł na ……………….[np. pokrycie strat z lat poprzednich, wypłatę dywidendy, przekazanie zysku na kapitał zapasowy]

Wariant II (jeżeli spółka poniosła stratę):

pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2017 w wysokości …………… zł z zysku osiągniętego w latach następnych.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

[podpisy]

Jeżeli Twoja spółka poniosła stratę musisz też sprawdzić, czy nie przekroczyła ona sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego. W takim przypadku będziesz musiał również podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki.

Jak zatwierdzić działania zarządu?

Samo sprawozdanie finansowe to nie wszystko. Dodatkowo co roku powinieneś zatwierdzać działania zarządu oraz jego poszczególnych członków.

Ze sprawozdania z działalności zarządu  dowiesz się m.in. o tym, co miało wpływ na działalnosć spóki, w jakim kiedunku spółka się rozwija, czy o ważniejszych osiągnięciach spółki w danym roku.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników XYZ Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 45 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 228 i 231 § 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2017.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

[podpisy]

Dodatkowo wspólnicy powinni udzielić absolutorium każdemu członkowi zarządu. Oczywiście jeżeli uznają że na to zasługuje 🙂

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników XYZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 231 § 2 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu przez Pana………….. w roku obrachunkowym 2017.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

[podpisy]

Pamiętaj, że zgromadzenie wspólników powinno zatwierdzić działania każdego z członków zarządu oddzielnie.

To najważniejsze uchwały, które powinni podjąć wspólnicy. Przeważnie zgromadzenia są protokołowane, a uchwały są częścią protokołu.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz