PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Swoje prawa powinieneś znać zawsze. Dzięki temu będziesz wiedział, co zrobić jeżeli otrzymasz decyzję podatkową, która narusza Twoje interesy, czy z którą się po prostu nie zgadzasz. W takim przypadku przede wszystkim przeanalizuj możliwe rozwiązania. Bardzo często okazuje się, że warto wnieść odwołanie od decyzji podatkowej do organu II instancji. Z mojej perspektywy widzę, że jeżeli uważasz, że Fiskus popełnił błąd, warto skorzystać z tej możliwości.

ODWOŁANIE OD DECYZJI PODATKOWEJ – KROK PO KROKU

Wyobraź sobie, że dostajesz decyzję podatkową. Okazuje się, że nie tylko jest dla Ciebie niekorzystna, ale dodatkowo uważasz, że narusza przepisy.

W takim przypadku wcale nie musisz pokornie wykonać nakazów Fiskusa.

W Polsce mamy postępowanie dwuinstancyjne. Oznacza to, że możesz się odwołać od decyzji organu I instancji.

Poniżej pokażę Ci jak to zrobić.

Przede wszystkim pamiętaj, że odwołać możesz się tylko raz. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma z urzędu.

Jak widzisz masz tylko jedną szansę, żeby udowodnić Fiskusowi, że się myli. W dodatku uwierz mi – 2 tygodnie to naprawdę niewiele czasu. Tym bardziej musisz być dobrze przygotowany.

Odwołanie będzie rozpatrywane przez organ II instancji. Jednak musisz je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji.

Jeżeli wnosisz odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego to będzie ją rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej. Twoje pismo powinno być zaadresowane tak:

Dyrektor Izby Skarbowej w [miejscowość]

[adres]

Za pośrednictwem:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w [miejscowość]

[adres]

Brzmi bez sensu?

Cóż, taka procedura ma umożliwić I instancji poprawienie swojej decyzji. Jak się domyślasz, w praktyce takie sytuacje są rzadko spotykane.

Drugim powodem jest to, że organ I instancji ma akta Twojej sprawy, które po wniesieniu odwołania i sprawdzeniu, czy nie popełnił błędu prześle „wyżej” razem z Twoim odwołaniem.

Czasami organem drugiej instancji jest… ten sam organ. Tak będzie w przypadku decyzji Dyrektora IS, Dyrektora IC, Ministra finansów, czy SKO.

Co jeżeli się pomylisz i wyślesz odwołanie nie do tego organu co trzeba?

Jeżeli zrobisz to we właściwym czasie to nic – organ podatkowy i tak sam prześle Twoje odwołanie do właściwego organu. Jednak musisz się liczyć z tym, że taka sytuacja może przedłużyć rozpoznanie Twojej sprawy nawet o kilka miesięcy – wszystko wysyłane jest pocztą polską.

CO NAPISAĆ W ODWOŁANIU?

Przede wszystkim musisz napisać, dlaczego się nie zgadzasz z decyzją oraz jakie przepisy naruszył organ I instancji.

Poza tym powinieneś wskazać, co ma według Ciebie zrobić organ II instancji – czy np. ma sam rozpoznać sprawę, czy uchylić decyzję i przekazać do ponownego rozpoznania.

Powinieneś też przedstawić dowody, że masz rację.

DECYZJA ORGANU II INSTANCJI

Jakie możliwości ma organ odwoławczy?

  • Może utrzymać, w mocy decyzję I instancji – jeżeli uzna, że została wydana bez naruszenia przepisów;
  • Uchylić decyzję I instancji w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty – jeżeli uzna, że może orzec na podstawie zebranych dowodów;
  • Uchylić decyzję I instancji w całości i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W takim przypadku właściwie cała procedura zaczyna się od początku… A postępowanie dowodowe musi zostać przeprowadzone w całości lub dużej części jeszcze raz;
  • Umorzyć postępowanie odwoławcze – zrobi tak, jeżeli np. cofniesz odwołanie przed wydaniem decyzji, czy odwołanie będzie wniesione przez nieuprawnioną osobę.

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść skarżącego – chyba że ta rażąco narusza prawo lub interes publiczny.

A co jeżeli organ II instancji wyda decyzję, z którą się nie zgadzasz?

Nie masz możliwości odwołania od takiej decyzji. W takim przypadku zostaje Ci droga sądowa – czyli złożenie skargi do sądu administracyjnego. Ale to już temat na oddzielny wpis…

Być może po przeczytaniu mojego artykułu uznasz, że postępowanie odwoławcze jest zbyt skomplikowane. Jednak osobiście uważam, że warto walczyć o swoje prawa. Może się przecież okazać, że organ I instancji popełnił błąd. A wtedy odwołanie może ochronić Cię przed nieuzasadnionymi kosztami.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, albo coś jest niejasne – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

 

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz