SPÓŁKA Z O.O.

Co to jest prokura w spółce z o.o.?

Myślę że zgodzisz się ze mną, że delegowanie zadań znacznie ułatwia zarządzanie firmą. Przeważnie zarząd podejmuje najważniejsze decyzje, a te mniej istotne czy „standardowe” są podejmowane przez kierowników działów. Większość kontrahentów oczekuje, że takie osoby przedstawią co najmniej pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu spółki. Coraz częściej wymaga się, żeby osoby odpowiedzialne za reprezentowanie spółki były ujawnione w KRS. Dlatego właśnie prokura jest bardzo wygodnym sposobem dla reprezentowania spółki z o.o.

PROKURA CZYLI PEŁNOMOCNICTWO OD SPÓŁKI

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela przedsiębiorca.

Prokurent – czyli osoba uprawniona do reprezentowania spółki na podstawie udzielonej prokury może reprezentować spółkę nie tylko przed kontrahentami, ale również przed sądami i urzędami. 

Prokura obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe niezbędne do prowadzenia spraw spółki.

Czyli prokurent może pdopisywać zamówienia, weksle, umowy, ale również pisma procesowe.

Co ciekawe, prokurent może udzielać pełnomocnictw.

Właściwie jedynymi czynnościami, dla których sama prokura nie wystarczy jest zbycie przedsiębiorstwa, oddanie go do czasowego korzystania i zbywanie/obciążanie nieruchomości. W takich przypadkach będziesz musiał udzielić pełnomocnictwa szczególnego – czyli takiego do dokonania konkretnej czynności.

USTANOWIENIE PROKURY

Prokurę musisz udzielić na piśmie. W przeciwnym razie Twoje działanie będzie nieważne.

Co potem? 

Następnie składasz wniosek do KRS – do tej zmiany będziesz potrzebował formularza KRS-ZK, w którym wpiszesz dane prokurenta.

Możesz ustanowić nieograniczoną liczbę prokurentów. W zależności od wielkości firmy jest to przeważnie od 1 do 3.

Proste prawda?

PROKURA ŁĄCZNA A SAMOISTNA 

W zależności od tego jakie uprawnienia ma mieć prokurent możesz udzielić:

    • Prokury samoistnej – w takim przypadku prokurent może działać sam,
    • Prokury łącznej – wtedy prokurent musi działać razem np. z innym prokurentem, czy członkiem zarządu,
    • Prokury oddziałowej – czyli takiej, która upoważnia do działania w ramach oddziału spółki.

Sposób wykonywania prokury łącznej wpisuejsz we wniosku do KRS

ODWOŁANIE PROKURY

A co jeżeli będziesz chciał pożegnać się z prokurentem? Możesz to zrobić w każdym czasie – w takim przypadku musisz o tym poinformować zarówno prokurenta jak i KRS.

Zmiany te nie są zmianą umowy spółki, co oznacza, że są skuteczne od momentu złożenia oświadczenia prokurentowi, a nie ujawnienia Twojej decyzji w rejestrze.

Jak widzisz ustanowienie prokurenta może znacznie usprawnić proces decyzyjny w firmie.

Być może na początku swojej działalności stwierdzisz, że nie jest Ci on potrzebny. Natomiast z czasem na pewno uznasz, że warto oddelegować niektóre zadania. Dzięki temu z pewnością zyskasz sporo czasu.

Jeżeli masz pytania napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz