PODATKI

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Wyobraź sobie, że okazuje się, że kilka lat temu nie zapłaciłeś należnego podatku. Co teraz? Obliczać odsetki i płacić? Niekoniecznie. Twoje zobowiązanie do zapłaty podatku wcale nie jest bezterminowe. Fiskus ma ograniczony czas, żeby upomnieć się o brak płatności. Po upływie tego okresu (czyli przedawnienia) konieczność zapłaty przestanie istnieć, a organ straci możliwość żądania od Ciebie uiszczenia zaległości.  

Generalnie są 2 rodzaje przedawnienia:

  • przedawnienie zobowiązania z mocy prawa – czyli takiego powstającego na podstawie przepisów (np. rozliczenie PIT, CIT, VAT) oraz
  • przedawnienie do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku – dzieje się tak, gdy zobowiązanie powstaje dopiero gdy otrzymasz decyzję Fiskusa

PRZEDAWNIENIE Z MOCY PRAWA

W tym przypadku termin upływa 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym musiałeś zapłacić podatek.

Zakładając, że musisz zapłacić VAT w kwietniu 2015 r. to przedawnienie upłynie 31.12.2020 r.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

Stanie się tak w dwóch sytuacjach:

1) jeżeli podatnik ogłosi upadłość lub

2) zastosowania wobec niego środka egzekucyjnego, z tym że:

  1. musi on dotyczyć tego konkretnego obowiązku
  2. musisz zostać o tym powiadomiony.

Jeżeli wystąpi którakolwiek z tych sytuacji przedawnienie biegnie od nowa – czyli nie liczysz czasu przed zdarzeniem.

ZAWIESZENIE PRZEDAWNIENIA

Zawieszenie oznacza, że jeżeli wystąpi konkretne zdarzenie przedawnienie zatrzymuje swój bieg. Oznacza to, że po ustaniu takiej sytuacji bieganie dalej, a nie od nowa – w tym przypadku doliczasz okres przed zdarzeniem.

Bieg zawiesi się m.in. jeżeli:

  • organ podatkowy wyda decyzję o odroczeniu płatności podatku, rozłożeniu go na raty,
  • zostanie wszczęte postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. ALE musisz zostać o tym powiadomiony i postępowanie musi dotyczyć tej konkretnej zaległości,
  • jeżeli wniesiesz skargę  do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania

PRZERWANIE A ZAWIESZENIE BIEGU

Załóżmy że w czerwcu 2013 musiałeś zapłacić CIT. Nie zrobiłeś tego.

I. W kwietniu 2015 r. dostajesz decyzję US, z której dowiadujesz się, że US zajął Twój rachunek bankowy żeby ściągnąć od Ciebie zaległość powstałą w wyniku niezapłacenia CIT w czerwcu 2013 r. W takim przypadku bieg przedawnienia zostaje przerwany.

II. W związku z brakiem zapłaty w kwietniu 2015 r. składasz wniosek o odroczeniu zapłaty podatku. Fiskus się zgadza odroczyć go do czerwca 2016 r. W takim przypadku w okresie kwiecień 2015 – czerwiec 2016 bieg przedawnienia jest zawieszony. Od lipca 2016 biegnie dalej (czyli 5 lat liczysz uwzględniając okres czerwiec 2013 – kwiecień 2015).

PRZEDAWNIENIE PRAWA DO WYDANIA DECYZJI

Drugim przypadkiem jest sytuacja, w której Fiskus musi wydać decyzję, żeby obowiązek podatkowy w ogóle powstał. W tej sytuacji termin jest znacznie krótszy. Fiskus ma tylko 3, a nie 5 lat. Co więcej, jeżeli w tym okresie nie otrzymasz decyzji Twój obowiązek po prostu wygaśnie. Liczy się więc data doręczenia, a nie wydania decyzji.

Uwaga! Czasami Fiskus może wydać decyzję w ciągu 5 lat:

  1. jeżeli nie złożysz deklaracji podatkowej w terminie lub w zgłoszonej deklaracji nie ma wszystkich danych do ustalenia wysokości zobowiązania
  2. w przypadku sankcji za nieprawidłowe rozliczenie VAT
  3. w przypadku zobowiązań wynikających z dochodów nieujawnionych

Dobrą informacją jest, że w tej sytuacji nie ma możliwości przerwania przedawnienia, a zawiesić je można tylko w jednym przypadku – jeżeli toczy się inna sprawa, której wynik może mieć wpływ na wysokość zobowiązania.

To nie wszystko! Nawet jeżeli zapłacisz należność po upływie przedawnienia Fiskus będzie musiał uznać to za nadpłatę, a nie uiszczenie należnego zobowiązania.

Mam nadzieję, że pomogłam Ci zrozumieć w jakich przypadkach możesz skorzystać z przedawnienia. Jeżeli jednak masz pytania, napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz