rejestr podatników VAT
PODATKI

Rejestr podatników VAT od stycznia 2017

Jedną ze zmian w VAT obowiązujących od początku stycznia jest wprowadzenie przesłanek umożliwiających urzędom skarbowym odmowę zarejestrowania Cię jako podatnika VAT oraz dodanie warunków umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru.

 ODMOWA REJESTRACJI

Od 2017 r. będziesz musiał przejść weryfikację danych przez naczelnika US żeby móc zostać skutecznie zarejestrowanym (Ty albo Twoja spółka) jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT. Umożliwia to nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 01 stycznia 2017r. W konsekwencji po zgłoszeniu rejestracyjnym, dane które wskażesz zostaną sprawdzone i dopiero wtedy nastąpi rejestracja.

Urząd Skarbowy może odmówić rejestracji w 4 przypadkach:

 1. Dane wskazane przez Ciebie w zgłoszeniu są niezgodne z prawdą,
 2. Zgłaszany podmiot nie istnieje,
 3. Mimo podjętych (i udokumentowanych!) prób Urzędowi nie uda się skontaktować ani z Tobą, ani Twoim pełnomocnikiem,
 4. Ty, albo Twój pełnomocnik nie stawicie się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

Pamiętaj, też że jeżeli US uzna, że istnieje którakolwiek z wymienionych sytuacji może nie zarejestrować Cię jako podatnika VAT, bez konieczności informowania Cię o tym.

Tym bardziej należy zachować czujność zarówno przy wypełnianiu zgłoszenia, jak i później do czasu skutecznej rejestracji.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU

Zmienił się również przepis mówiący o wykreśleniu podatnika z rejestru. W chwili obecnej naczelnik US wykreśli Cię z rejestru bez konieczności zawiadamiania Cię o tym oraz bez podejmowania jakichkolwiek czynności sprawdzających gdy:

 • Okaże się, że podatnik nie istnieje,
 • Nie ma możliwości skontaktowania się ani z podatnikiem, ani jego pełnomocnikiem, mimo podjęcia udokumentowanych prób,
 • Dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
 • Podatnik lub jego pełnomocnik nie zjawią się na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Dwa ostatnie warunki zostały dodane w nowelizacji wchodzącej w życie 01 stycznia 2017 r.

Dodatkowo wprowadzono też inne przypadki, kiedy podatnicy będą wykreślani z rejestru z urzędu. Stanie się tak gdy:

 • Zawiesisz działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy – chyba, że w czasie tego okresu zgłosisz wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,
 • Nie złożysz deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały – chyba że po wezwaniu przez Urząd Skarbowy udowodnisz, że prowadzisz działalność gospodarczą i złożysz brakujące deklaracje,
 • Nie wskażesz na deklaracjach VAT sprzedaży albo nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do obliczenia przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały – chyba że brak ten wynika ze specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności – o czym powinieneś poinformować Urząd Skarbowy,
 • Wystawiłeś pustą fakturę, chyba że jej wystawienie było wynikiem pomyłki lub wystąpiło bez Twojej wiedzy,
 • Masz podstawy, żeby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy, którzy biorą udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Powinieneś też pamiętać, że jeżeli postanowisz zakończyć wykonywanie działalności podlegającej opodatkowaniu, musisz zgłosić ten fakt naczelnikowi US. W przypadku śmierci podatnika, zgłoszenia takiego powinien dokonać jego następca prawny.

PODSUMOWANIE

Według mnie zmiana ta może być sporym zagrożeniem dla podatników – nie dosyć, że możesz zostać wykreślony jako podatnik VAT i nawet o tym nie wiedzieć, to US nie ma nawet obowiązku dokonania czynności sprawdzających.

Co więcej, tak jak w latach poprzednich czynność ta ma charakter materialno-techniczny, więc nie zostanie wydana decyzja administracyjna. W konsekwencji nie będziesz miał możliwości, żeby się odwołać od wykreślenia.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy lub masz pytania? Napisz na adres: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz