W CZYM POMAGAM

Na co dzień pracuję na styku prawa i biznesu pomagając spółkom produkcyjnym i budowlanym.

  • Przede wszystkim tworzę, opiniuję i negocjuję umowy,
  • Zakładam spółki, sporządzam umowy oraz przygotowuję wnioski rejestrowe do sądów i urzędów,
  • Koordynuję również prawno-administracyjny proces uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji budowy dużego zakładu produkcyjnego na Pomorzu,
  • Zajmuję się rejestracją statków morskich w budowie, ustanawianiem na nich hipotek oraz ubezpieczaniem jachtów,
  • Przygotowuję kontrakty menadżerskie oraz projekty umów z zakresu prawa pracy,
  • Prowadzę szeroko pojęte negocjacje z kontrahentami.