PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS – krok po kroku

W ostatnim czasie zgłosiło się do mnie kilku klientów, którym pomagam wypełniać i składać wnioski do KRS. Dzisiaj pokażę Ci jak krok po kroku wypełnić wniosek dotyczący sprawozdań finansowych dla spółki z siedzibą w Gdańsku.

UWAGA – poniższy artukuł jest aktualny do dnia 15 marca 2018. O sposobie składania sprawozdań po tej dacie, napiszę wkrótce 🙂

 

WNIOSEK DO KRS – KIEDY ZŁOŻYĆ

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez wspólników nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dla dużej większości spółek dniem tym jest 31 grudnia. Wynika to z tego, że mają one rok obrotowy odpowiadający rokowi kalendarzowemu.

Oznacza to, że ich sprawozdania powinny zostać zatwierdzone do 30 czerwca następnego roku. Natomiast wniosek do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym i uchwałą, które je  zatwierdza powinieneś złożyć do 15 lipca.

*Inny jest termin złożenia  sprawozdania finansowego do US – jest to 10 lipca.

Dane dotyczące złożenia sprawozdania finansowego powinny być złożone na formularzu KRS-Z30. Można go pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli jednak oprócz sprawozdania finansowego, wysyłasz Sądowi też inne zmiany np. w składzie Zarządu, zmianę Prokurenta, to odpowiednim do złożenia będzie KRS-ZN.

Poniżej pokażę Ci krok po kroku jak wypełnić wniosek do KRS – będzie to wniosek fikcyjnej spółki XYZ sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

DANE SĄDU

Najpierw wskazujesz dane Sądu, do którego jest składany wniosek – wpisujesz tylko nazwę sądu, dane adresowe nie są potrzebne. Następnie dane miejscowości, której dotyczy wpis –  pozwala to sprawdzić, czy wniosek jest złożony do właściwego Sądu.

W moim przypadku będzie to Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS.

CZĘŚĆ A

To jest miejsce na wpisanie danych spółki – jest miejsce na jej numer KRS, oznaczenie formy prawnej, nazwę, NIP i REGON.

CZĘŚĆ B

W tym miejscu oznaczasz wnioskodawcę – jeżeli jest to sama spółka pola 13 i 14 wykreślasz.

W polach B.2. Wpisujesz ponownie dane adresowe spółki (bo to ona będzie odbiorcą korespondencji z Sądu).

Jeżeli składasz wniosek jako pełnomocnik spółki to wypełniasz swoimi danymi pole B.3. Jeżeli wniosek składa sama spółka pola te powinieneś wykreślić. W tym przypadku wniosek składa pełnomocnik.

CZĘŚĆ C 

Tutaj wskazujesz, za jaki okres składasz sprawozdanie finansowe.

Opinię biegłego rewidenta będziesz musiał przedstawiać, jeżeli spełniasz przynajmniej 2 warunki:

  1. zatrudniasz więcej niż 50 osób,
  2. suma aktywów na dzień bilansowy przekroczyła 2.500.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.000.000 euro

*wymienione warunki dotyczą tylko sp. z o.o., cała lista zwolnień jest wskazana w art. 64 ustawy o rachunkowości

Nie musisz składać sprawozdania z działalności jeżeli jesteś mikro albo małym przedsiębiorcą – w takim przypadku powinieneś pokazać to w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu.

Jako że sprawozdanie składa sp. z o.o. poniższe rubryki powinny zostać skreślone.

CZĘŚĆ D

Jako załączniki powinieneś dodać sprawozdanie finansowe (+opinię rewidenta i sprawozdanie z działalności, jeżeli to konieczne), uchwałę, która je zatwierdza i ewentualnie potwierdzenie opłaty za złożenie wniosku (o tym niżej).

UWAGA! Jeżeli oprócz złożenia sprawozdania chcesz zmienić np. członków zarządu, umowę spółki, prokurenta itd. to powinieneś znaleźć odpowiednie  wnioski np. KRS-ZN, KRS-ZM – pełnia lista na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

PAMIĘTAJ żeby w polu D.2 wpisać dane wnioskodawcy, datę i PODPIS!

OPŁATY

Za złożenie wniosku powinieneś zrobić opłatę sądową w wysokości 40 zł oraz 100 zł za ogłoszenie informacji o sprawozdaniu finansowym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  na rachunek bankowy Sądu (dostępny na stornie internetowej każdego Sądu) albo w kasie Sądu.

*jeżeli robisz też dodatkowe zmiany opłata sądowa wynosi 250 zł, nie 40 zł.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wypełniony i podpisany wniosek powinieneś wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze podawczym odpowiedniego Sądu.

** wszystkie dane spółki i pełnomocnika zawarte we wniosku są fikcyjne 

Mam nadzieję że dzisiejszy wpis ułatwi Ci składanie wniosków do KRS. Jeżeli jednak będziesz miał jakieś wątpliwości – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.
Dodatkowo raz w miesiącu wyślę Ci zestawienie najważniejszych zmian dotyczący podatków i spółki z o.o.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

1 Komentarz

  • Odpowiedz agnieszka cisłowska Marzec 10, 2018 at 4:54 pm

    Pani Magdaleno, bardzo dobry przykład wypełniania druków urzędowych których zapisy dla osób które nie mają częstych kontaktów z prawem i nie znają dobrze „tego języka” pozwala na uniknięcie różnych wpadek.
    Chciałabym móc korzystać z Pani pomocy, więc proszę o podanie mi zasad i kosztów takiej pomocy. W najbliższym czasie prawdopodobnie będę przejmowała działającą od wielu już lat spółkę z o.o. w której wspólnikami są moi rodzice. Obecnie spółka to mikro przedsiębiorstwo, a liczę że może uda się mi przywrócić jej dawną pozycję.

  • Zostaw komentarz