PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak złożyć wniosek KRS-Z30?

Dzisiaj pokażę Ci jak krok po kroku wypełnić wniosek dotyczący sprawozdań finansowych dla spółki z siedzibą w Gdańsku – wniosek KRS-Z30.

UWAGA – O tym jak złożyć sprawozdanie do KRS za 2017 r.

Poniżej pokażę Ci krok po kroku jak wypełnić wniosek do KRS-Z30. Będzie to wniosek fikcyjnej spółki XYZ sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

DANE SĄDU

Najpierw wskazujesz dane Sądu, do którego jest składany wniosek – wpisujesz tylko nazwę sądu, dane adresowe nie są potrzebne. Następnie dane miejscowości, której dotyczy wpis –  pozwala to sprawdzić, czy wniosek jest złożony do właściwego Sądu.

W moim przypadku będzie to Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS.

CZĘŚĆ A

To jest miejsce na wpisanie danych spółki – jest miejsce na jej numer KRS, oznaczenie formy prawnej, nazwę, NIP i REGON.

CZĘŚĆ B

W tym miejscu oznaczasz wnioskodawcę – jeżeli jest to sama spółka pola 13 i 14 wykreślasz.

W polach B.2. Wpisujesz ponownie dane adresowe spółki (bo to ona będzie odbiorcą korespondencji z Sądu).

Jeżeli składasz wniosek jako pełnomocnik spółki to wypełniasz swoimi danymi pole B.3. Jeżeli wniosek składa sama spółka pola te powinieneś wykreślić. W tym przypadku wniosek składa pełnomocnik.

CZĘŚĆ C 

Tutaj wskazujesz, za jaki okres składasz sprawozdanie finansowe.

Opinię biegłego rewidenta będziesz musiał przedstawiać, jeżeli spełniasz przynajmniej 2 warunki:

  1. zatrudniasz więcej niż 50 osób,
  2. suma aktywów na dzień bilansowy przekroczyła 2.500.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.000.000 euro

*wymienione warunki dotyczą tylko sp. z o.o., cała lista zwolnień jest wskazana w art. 64 ustawy o rachunkowości

Nie musisz składać sprawozdania z działalności jeżeli jesteś mikro albo małym przedsiębiorcą – w takim przypadku powinieneś pokazać to w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu.

Jako że sprawozdanie składa sp. z o.o. poniższe rubryki powinny zostać skreślone.

CZĘŚĆ D

Jako załączniki powinieneś dodać sprawozdanie finansowe (+opinię rewidenta i sprawozdanie z działalności, jeżeli to konieczne), uchwałę, która je zatwierdza i ewentualnie potwierdzenie opłaty za złożenie wniosku (o tym niżej).

UWAGA! Jeżeli oprócz złożenia sprawozdania chcesz zmienić np. członków zarządu, umowę spółki, prokurenta itd. to powinieneś znaleźć odpowiednie  wnioski np. KRS-ZN, KRS-ZM – pełnia lista na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

PAMIĘTAJ żeby w polu D.2 wpisać dane wnioskodawcy, datę i PODPIS!

OPŁATY

Za złożenie wniosku powinieneś zrobić opłatę sądową w wysokości 40 zł oraz 100 zł za ogłoszenie informacji o sprawozdaniu finansowym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  na rachunek bankowy Sądu (dostępny na stornie internetowej każdego Sądu) albo w kasie Sądu.

*jeżeli robisz też dodatkowe zmiany opłata sądowa wynosi 250 zł, nie 40 zł.

GDZIE ZŁOŻYĆ

Wypełniony i podpisany wniosek powinieneś wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze podawczym odpowiedniego Sądu.

** wszystkie dane spółki i pełnomocnika zawarte we wniosku są fikcyjne 

Mam nadzieję że dzisiejszy wpis ułatwi Ci składanie wniosków do KRS. Jeżeli jednak będziesz miał jakieś wątpliwości – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz