PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak złożyć wniosek KRS-Z30?

Dzisiaj pokażę Ci jak krok po kroku wypełnić wniosek dotyczący sprawozdań finansowych dla spółki z siedzibą w Gdańsku – wniosek KRS-Z30.

UWAGA – O tym jak złożyć sprawozdanie do KRS za 2017 r.

Od 15 marca 2018 wnioski składa się elektronicznie przez portal ems.ms.gov.pl

DANE SĄDU

Najpierw wskazujesz dane Sądu, do którego jest składany wniosek – wpisujesz tylko nazwę sądu, dane adresowe nie są potrzebne. Następnie dane miejscowości, której dotyczy wpis –  pozwala to sprawdzić, czy wniosek jest złożony do właściwego Sądu.

W moim przypadku będzie to Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS.

CZĘŚĆ A

To jest miejsce na wpisanie danych spółki – jest miejsce na jej numer KRS, oznaczenie formy prawnej, nazwę, NIP i REGON.

CZĘŚĆ B

W tym miejscu oznaczasz wnioskodawcę – jeżeli jest to sama spółka pola 13 i 14 wykreślasz.

W polach B.2. Wpisujesz ponownie dane adresowe spółki (bo to ona będzie odbiorcą korespondencji z Sądu).

Jeżeli składasz wniosek jako pełnomocnik spółki to wypełniasz swoimi danymi pole B.3. Jeżeli wniosek składa sama spółka pola te powinieneś wykreślić. W tym przypadku wniosek składa pełnomocnik.

CZĘŚĆ C 

Tutaj wskazujesz, za jaki okres składasz sprawozdanie finansowe.

Opinię biegłego rewidenta będziesz musiał przedstawiać, jeżeli spełniasz przynajmniej 2 warunki:

  1. zatrudniasz więcej niż 50 osób,
  2. suma aktywów na dzień bilansowy przekroczyła 2.500.000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.000.000 euro

*wymienione warunki dotyczą tylko sp. z o.o., cała lista zwolnień jest wskazana w art. 64 ustawy o rachunkowości

Nie musisz składać sprawozdania z działalności jeżeli jesteś mikro albo małym przedsiębiorcą – w takim przypadku powinieneś pokazać to w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu.

Jako że sprawozdanie składa sp. z o.o. poniższe rubryki powinny zostać skreślone.

CZĘŚĆ D

Jako załączniki powinieneś dodać sprawozdanie finansowe (+opinię rewidenta i sprawozdanie z działalności, jeżeli to konieczne), uchwałę, która je zatwierdza i ewentualnie potwierdzenie opłaty za złożenie wniosku (o tym niżej).

UWAGA! Jeżeli oprócz złożenia sprawozdania chcesz zmienić np. członków zarządu, umowę spółki, prokurenta itd. to powinieneś znaleźć odpowiednie  wnioski np. KRS-ZN, KRS-ZM – pełnia lista na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

PAMIĘTAJ żeby w polu D.2 wpisać dane wnioskodawcy, datę i PODPIS!

OPŁATY

Za złożenie wniosku powinieneś zrobić opłatę sądową w wysokości 40 zł oraz 100 zł za ogłoszenie informacji o sprawozdaniu finansowym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  na rachunek bankowy Sądu (dostępny na stornie internetowej każdego Sądu) albo w kasie Sądu.

*jeżeli robisz też dodatkowe zmiany opłata sądowa wynosi 250 zł, nie 40 zł.

 

** wszystkie dane spółki i pełnomocnika zawarte we wniosku są fikcyjne 

Mam nadzieję że dzisiejszy wpis ułatwi Ci składanie wniosków do KRS. Jeżeli jednak będziesz miał jakieś wątpliwości – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz