SPÓŁKA Z O.O.

Jak ochronić spółkę przed nieuczciwym Członkiem Zarządu?

Członkowie zarządu stanowią bardzo ważne ogniwo Twojej spółki. To oni otrzymują wrażliwe informacje, zawierają umowy, decydują o kredytach i kierunku w którym zmierza spółka. Wyobraź sobie, że pewnego dnia dowiadujesz się, że jeden z członków działa mówiąc delikatnie nieuczciwie. Co wtedy? Oczywiście nie jest to przyjemna sytuacja. Dlatego im lepiej zabezpieczysz swoje interesy, tym mniejsze ryzyko i ewentualną szkodę poniesiesz. Jednym z najprostszych sposobów, żeby to zrobić jest zakaz konkurencji członków zarządu.   

CO TO JEST ZAKAZ KONKURENCJI?

Na każdym etapie swojej działalności musisz pamiętać, że największe zyski dają Ci informacje które są tajemnicą Twojego przedsiębiorstwa. Jest to know-how, kontakty, sposoby działania, organizacja, kwestie techniczne itd. Tym bardziej powinieneś je chronić mądrze i świadomie.

Zakaz działalności konkurencyjnej to zakaz zachowania, które może uderzać w interesy Twojej spółki. Są to wszystkie działania, które są związane z działalnością Twojej spółki.

Przykład

Jeżeli Twoja firma buduje domy to działaniami konkurencyjnymi dla niej będą czynności w sektorze budownictwa mieszkaniowego, ale już nie udzielanie kredytów.

Członkowie zarządu nie mogą działać w sposób który może niekorzystnie wpływać na sytuację majątkową Twojej spółki – więc oprócz pracy, będzie to też doradzanie, przekazywanie informacji o kontrahentach czy metodach produkcji dla podmiotów konkurencyjnych.

Jak się ochronić przed takim działaniem?

PO PIERWSZE – CHRONI CIĘ PRAWO

Dobra wiadomość!

Nawet jeżeli Ty sam nie pomyślałeś o ochronie spółki, pomyśleli o niej twórcy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z nim członkowie zarządu mają zakaz zajmowania się działalnością konkurencyjną oraz uczestniczenia w spółkach konkurencyjnych. Zakaz obejmuje również posiadanie co najmniej 10 % udziałów albo prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu w takich podmiotach.

A co jeżeli chcesz się zgodzić na taką aktywność?

Jest to oczywiście możliwe. Spółka może zgodzić się na takie działanie członka. Konkretnie zgodę wyraża organ uprawniony do powołania członków zarządu (czyli z reguły Walne Zgromadzenie).

PO DRUGIE – CHROŃ SIĘ SAM

Jeżeli czytałeś moje poprzednie wpisy to wiesz już, że uważam, że sam najlepiej zadbasz o swoje interesy.

Jak?

Podpisując umowy.

Z mojej praktyki wynika, że członkowie zarządu są często zatrudniani w spółce – np. na podstawie umowy o pracę, czy też kontraktu menadżerskiego.

Warto w tych umowach wprowadzić zapisy zarówno o zachowaniu poufności jak i zakazie konkurencji.

Dobrym pomysłem jest też zastrzeżenie kary umownej na wypadek naruszenia tych klauzul!

I to zarówno w czasie trwania umów, jak i po ich ustaniu.

Dzięki temu zabezpieczysz się w możliwie najszerszym zakresie.

CO W PRZYPADKU NARUSZENIA ZAKAZU KONKURENCJI?

Takie sytuacje przecież się zdarzają…

W pierwszej kolejności powinieneś wezwać członka do zaniechania naruszeń.

W przypadku braku jego reakcji albo jeżeli już poniosłeś szkodę – złóż pozew przeciwko nieuczciwemu członkowi. Możesz żądać np. naprawienia wyrządzonej szkody, zaniechania działań, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Moja rada:

Tym bardziej powinieneś zastrzegać kary umowne w umowach.

Już tłumaczę dlaczego:

Pamiętaj, że co do zasady to Ty musisz udowodnić szkodę w sądzie. Natomiast w przypadku zastrzeżenia kar umownych, dowodzisz jedynie, że członek naruszył zakaz konkurencji.

Istota kar umownych polega na tym, że nie musisz udowadniać szkody dla spółki poniesionej w związku z nieuczciwymi działaniami członka zarządu.

Przykładowy zapis w umowie:

W przypadku gdy Członek Zarządu naruszy zakaz konkurencji określony w § X Umowy, Spółce przysługuje kara umowna w wysokości XXX.XXX złotych za każde naruszenie, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

Jak widzisz odpowiednio sformułowany zapis o zakazie konkurencji zapobiega sytuacji, w której członek zarządu wykorzysta swoją pozycję do konkurowania ze spółką. A na pewno już ułatwi Ci dochodzenie racji.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

1 Komentarz

  • Odpowiedz Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Sierpień 27, 2017 at 3:17 pm

    A doświadczenie pokazuje, że o obowiązującym członków zarządu z mocy Kodeksu spółek handlowych zakazie konkurencji najczęściej zapomina się w małych spółkach, gdzie wspólnik i jednocześnie członek zarządu prowadzi również samodzielnie działalność gospodarczą tożsamą z działalnością spółki.

  • Zostaw komentarz