Dopłaty do kapitału
SPÓŁKA Z O.O.

Dopłaty wspólników do kapitału
spółki z o.o.

Gdy prowadzisz spółkę z o.o. możesz w pewnym momencie dojść do wniosku, że potrzebujesz dodatkowego finansowania – czy to na inwestycje, sprawy bieżące czy też zwyczajnie na pokrycie straty. Nie każdy zdecyduje się w takich przypadkach na finansowanie zewnętrzne. W takim przypadku warto pomyśleć o zasileniu spółki przez jej wspólników. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Ja w dzisiejszym wpisie zaproponuję Ci rozwiązanie jakim są dopłaty do kapitału.


DOPŁATY – CO WARTO WIEDZIEĆ

Co do zasady dopłaty do kapitału traktuje się jako świadczenie będące czymś pomiędzy wniesieniem wkładu a udzieleniem pożyczki.

Musisz pamiętać, że obowiązek dopłat musi wynikać bezpośrednio z umowy spółki i może być dokonany tylko w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Dzięki temu każdy wspólnik wie jakie dodatkowe zobowiązanie może zostać na niego nałożone. Dopłaty są bowiem przymusowe – nie ma znaczenia czy wspólnik zgadza się na ich wniesienie. Jeżeli tak postanowi większość wspólników i jeżeli istnieje odpowiedni zapis w umowie, każdy zmuszony będzie wpłacić dodatkowe środki na poczet swojego udziału.

Dopłat nie można jednak ustalić w dowolnej wysokości – zawsze są one proporcjonalne do wniesionych udziałów. Co więcej, z umowy powinna wynikać górna granica tego obowiązku. Wspólnicy mogą co prawda zarządzić dopłaty kilkukrotnie, jednak ich łączna wartość musi być zgodna z postanowieniami umowy spółki. Jest to dobra informacja, bo limit ten chroni wspólnika przed obowiązkiem przeznaczania większej ilości środków niż zakładał przy przystępowaniu do umowy spółki.

Musisz mieć jednak świadomość, że zwrot dopłat jest możliwy jeżeli nie zostały one przeznaczone na pokrycie straty w kapitale zakładowym. Co więcej, w przypadku żądania nowych dopłat nie będą uwzględniane kwoty, które zostały już zwrócone z tego tytułu.

Dopłaty przeważnie nie zasilają kapitału zakładowego, dlatego nie musisz składać wniosku do KRS w tym zakresie. Nie ma również obowiązku umieszczania informacji w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Musisz to jednak zrobić gdy zostaną one przekazane do kapitału zakładowego.


DOPŁATY A PODATEK DOCHODOWY (CIT i PIT)

Dopłaty są neutralne zarówno dla spółki jaki i jej wspólników. Ich wniesienie jak i późniejszy zwrot nie powoduje konieczności rozpoznawania przychodu / kosztu po żadnej ze stron. Nie ma też znaczenia, czy w umowie spółki określono je jako oprocentowane lub zwrotne.

Żeby dopłaty miały charakter neutralny musisz jednak uważnie przeprowadzić ich wniesienie, tj. zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Jeżeli bowiem okaże się że nie dochowasz  warunków przewidzianych w KSH może okazać się że będziesz musiał rozpoznać przychód po stronie spółki.

W takim przypadku to czy dopłaty zostaną uznane za definitywny przychód spółki, czy też za pożyczkę zależało będzie od całokształtu okoliczności.

W praktyce organy podatkowe mogą badać dokumenty korporacyjne i decydować czy w procesie dopłat naruszono przepisy KSH. Jest tak niezależnie od tego, że uchwały o dopłatach są ważne do momentu uzyskania prawomocnego wyroku sądowego, który stwierdzi nieważność podjętej uchwały.

Konsekwencją nieuznawania dopłat za przychód na gruncie CIT jest to, że spółka nie może uznać wydatków poniesionych w zawiązku z dopłatami (np. PCC) za koszty bezpośrednio związane z jej przychodami.


DOPŁATY DO KAPITAŁU A PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)
 

Dopłaty są kwalifikowane jako zmiana umowy spółki. Z chwilą podjęcia uchwały wspólników po stronie spółki powstaje obowiązek podatkowy. Dlatego spółka będzie zobowiązana do zapłaty PCC w wysokości 0,5% wysokości dopłat wynikającej z uchwały w terminie 14 dni od jej podjęcia.


A CO Z VATem?

Finansowanie spółki przez wspólników nie jest działalnością gospodarczą. Dlatego wniesienie dopłat nie podlega opodatkowaniu VAT.

Jak widzisz decyzja o dopłatach jest ciekawym rozwiązaniem, żeby doinwestować spółkę bez zaciągania kredytów. Minus jest taki, że możliwość taką musisz zawrzeć w umowie spółki.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy lub masz pytania? Napisz na adres: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz