Jak wskazywać dowody w czasie kontroli skarbowej?
PODATKI

Jak wskazywać dowody w czasie kontroli skarbowej?

Każda spółka i każdy przedsiębiorca w pewnym momencie będą musieli stawić czoła kontroli podatkowej. Nie jest to oczywiście komfortowa sytuacja, ale nie ma możliwości żeby jej uniknąć. Dlatego ważne jest, żebyś jeszcze przed otrzymaniem pisma o jej wszczęciu wiedział jak przedstawiać Fiskusowi swoje racje. I o tym właśnie w dzisiejszym wpisie. 

Przede wszystkim, wyznacz osobę odpowiedzialną w Twojej spółce za podatki i komunikację z urzędem skarbowym. Może to być Twoja księgowa, radca prawny, controller. Dzięki temu cała korespondencja będzie kierowana do jednej osoby, co pozwoli Ci zachować jej odpowiednią koordynację. Będziesz też mógł szybciej (a więc korzystniej dla Ciebie) sprawdzić, czy działania organu podatkowego nie wykraczają poza zakres kontroli. Sprawny reprezentant będzie skuteczniej bronić Twoich interesów.

Wyznaczając swojego przedstawiciela powinieneś dać mu pełnomocnictwo – ogólne (tzn. do wszystkich działań w zakresie podatkowym) albo szczególne (tzn. do wybranych czynności).

Pełnomocnictwa musisz udzielić na wzorach określonych przez Ministra Finansów.

CIĘŻAR SPOCZYWA NA ORGANIE

Co do zasady to organ podatkowy zbiera materiał dowodowy i wskazuje swoje zastrzeżenia. To na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaszły nieprawidłowości.  Na etapie kontroli nie będziesz wiedział jakie ewentualne wątpliwości może mieć Fiskus – te zostaną Ci przedstawione dopiero w protokole pokontrolnym.

Nie oznacza to jednak że jesteś jedynie biernym obserwatorem. Wprost przeciwnie – powinieneś skrupulatnie sprawdzać dane przekazywane organowi i przedstawiać dowody, które wskażą, że Twoje deklaracje są prawidłowe.

Tak właśnie jest w praktyce – to przedsiębiorca przedstawia dowody, które pozwolą mu bronić się przed zarzutami organów podatkowych.

Dowodem w trakcie kontroli podatkowej są przede wszystkim księgi podatkowe, dokumenty księgowe, informacje podatkowe, zeznania świadków.

Pamiętaj jednak, że możesz też skorzystać z opinii biegłych, czy materiałach zgromadzonych w czasie postępowań sądowych – głównie chodzi tu o materiały z postępowań o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

NIE MUSISZ DONOSIĆ NA SIEBIE

Zdarza się, że w trakcie kontroli organy podatkowe wzywają do przedstawienia do złożenia oświadczenia o:

  • nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
  • oraz rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Pamiętaj też, że w takiej sytuacji nie masz obowiązku donoszenia na siebie i możesz odmówić złożenia takiego oświadczenia.

PRZESŁUCHANIE ŚWIADKÓW

W trakcie kontroli organ może wezwać świadków do złożenia wyjaśnień np. Ciebie albo Twoich pracowników. Szczególnie w takiej sytuacji ważnym jest, żeby w trakcie takiego przesłuchania obecna była osoba, która Cię reprezentuje. Pozwoli Ci to uniknąć ewentualnych nieścisłości. Będziesz też mógł zadać świadkowi pytania, które umożliwią właściwe określenie stanu faktycznego.

CO PO KONTROLI?

Z każdej kontroli sporządzany jest protokół. Organ wskaże w nim jakie ma zarzuty co do Twoich rozliczeń wraz z przepisami które według niego zostały naruszone.

W takim przypadku w terminie 14 dni od otrzymania protokołu powinieneś złożyć do niego zastrzeżenia lub wyjaśnienia wraz z dowodami na poparcie swoich racji.

Jest to bardzo ważne działanie, bo wskazuje że kwestionujesz wyniki kontroli. W przeciwnym razie pozbawisz się wyjaśnienia sprawy przed wszczęciem postępowania podatkowego. Nie będziesz też mógł kwestionować ustaleń wskazanych w protokole na dalszym etapie – po ewentualnym wszczęciu postępowania podatkowego.

PODSUMOWANIE

Jak widzisz na każdym etapie kontroli podatkowej powinieneś wiedzieć, że masz instrumenty żeby bronić swoich racji. To w Twoich rękach leży przedstawienie dowodów na prawidłowość dokonywanych przez Ciebie rozliczeń.

Pamiętaj, że organ podatkowy sam z siebie raczej nie będzie dążył do ochrony Twoich interesów – o nie musisz zadbać sam.

Jeżeli masz jakieś pytania – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz