długi podatkowe spółki
PODATKI

Kiedy odpowiesz za długi podatkowe spółki?

Prowadzenie spraw spółki z o.o. często wymaga podejmowania decyzji obarczonych ryzykiem. Bywa i tak, że rozwiązania na które się zdecydujesz będą skutkowały powstaniem zaległości podatkowych po stronie spółki. Co wtedy? W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytania czy i kiedy poniesiesz odpowiedzialność za długi podatkowe spółki.

 KTO ODPOWIE ZA ZALEGŁOŚCI?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – odpowiedzialność poniesiesz w dwóch przypadkach – jeżeli jesteś członkiem zarządu lub jeżeli powołano Cię na likwidatora spółki. Żadna inna funkcja sprawowana w spółce nie będzie niosła ze sobą takiego ryzyka.

Chyba, że mówimy o spółce w organizacji – w takim przypadku odpowiada jej pełnomocnik, a jeżeli takiego nie powołano – jej wspólnik.

 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za zaległości podatkowe spółki odpowiesz całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i innymi członkami zarządu. Twoja odpowiedzialność będzie miała charakter subsydiarny w stosunku do spółki. Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim, fiskus będzie mógł dochodzić od Ciebie należności dopiero po bezskuteczności ich egzekucji
z majątku spółki.

Co więcej, zapłata całości lub części zobowiązania przez spółkę lub któregokolwiek z członków zarządu zwalnia z odpowiedzialności pozostałych zobowiązanych.

ODPOWIESZ DOPIERO PO OTRZYMANIU DECYZJI

Pamiętaj, że Twoja odpowiedzialność nie jest automatyczna. Nawet jeżeli spółka faktycznie ma zaległości
to odpowiesz za nie tylko jeżeli powstały one w czasie gdy byłeś członkiem zarządu tj. termin płatności podatku przypadał na ten okres.

Co więcej, w takim przypadku powinieneś poczekać na decyzję organu podatkowego ustanawiającą Twoją odpowiedzialność – dopiero po jej skutecznym doręczeniu powstaje obowiązek zapłaty.

W praktyce zobowiązanie podatkowe spółki będzie na Tobie ciążyło tylko w przypadku, gdy otrzymasz od organu podatkowego decyzję o Twojej odpowiedzialności.

Masz wtedy 14 dni na zapłatę należności. Po tym terminie fiskus zacznie naliczać odsetki za zwłokę.

MOŻESZ UNIKNĄĆ DŁUGÓW

Co do zasady, nie odpowiesz w kilku przypadkach:

  • Zgłosisz wniosek o upadłość spółki we właściwym czasie – od 2016 r. jest to 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki do ogłoszenia upadłości tj. momentu w którym spółka nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich zobowiązań,
  • Wykażesz, że nie złożyłeś wniosku o upadłość bez swojej winy,
  • Wskażesz majątek spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zobowiązania w znacznej części.

Zwróć jednak uwagę, że będąc członkiem zarządu bardzo ciężko będzie Ci wykazać, że nie ponosisz winy w braku złożenia wniosku. Myślę, że sytuacją rzadko spotykaną jest gdy członek zarządu nie ma informacji o stanie finansowym i majątkowym spółki. Pamiętaj też, że nawet jeżeli nie będziesz znał kondycji spółki lub będziesz sądził że problemy mają charakter przejściowy, nie zwolni Cię z obowiązku zapłaty.

A co jeżeli okaże się że nie możesz dowieźć braku swojej winy? W takim przypadku pamiętaj, że nie musisz oddawać fiskusowi należności po upływie 3 lat od końca roku, w którym organ podatkowy doręczył Ci decyzję (dlatego właśnie moment jej otrzymania jest taki ważny).

Potrzebujesz indywidualnej pomocy lub masz pytania? Napisz na adres: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz