Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
PODATKI

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
– co powinieneś wiedzieć?

Od kilku miesięcy obowiązuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona zapobiegać transakcjom przeprowadzanym przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Jeżeli prowadzisz spółkę, warto wiedzieć jakich konsekwencji możesz się spodziewać jeżeli ją naruszysz. Pozwoli Ci to skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym w swojej firmie.

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Jeżeli dokonujesz transakcji, które mogą przynieść ponad 100.000,00 złotych korzyści podatkowej powinieneś bardzo ostrożnie je planować (dlaczego właśnie tyle dowiesz się poniżej). Fiskus może je bowiem uznać za nielegalne.

Zgodnie z klauzulą o unikaniu podwójnego opodatkowania, czynności dokonane przede wszystkim w celu osiągniecia korzyści podatkowej nie skutkują osiągnięciem tej korzyści jeżeli sposób działania był sztuczny.

W takim przypadku organ podatkowy określi Twoje zobowiązanie na podstawie takiego stanu faktycznego, jaki by istniał gdyby dokonano właściwej czynności. Oznacza to, że organ będzie przewidywał jakie byłoby Twoje działanie gdybyś działał rozsądnie, a nie w celu naruszenia prawa.

Niewiarygodne? Być może, ale niestety prawdziwe.

Korzyścią podatkową będzie sytuacja w której:

  • Zobowiązanie podatkowe nie powstanie, powstanie później lub powstanie w niżej wysokości,
  • Powstanie strata podatkowa lub zostanie zawyżona jej wysokość,
  • Powstanie nadpłata lub prawo do zwrotu podatku lub ich zawyżona wartość,

Co więcej, powinieneś wiedzieć, że fiskus może badać nie tylko czynności dokonywane przez Twoją spółkę, ale również pomiędzy nią a innymi podmiotami. W takim przypadku ewentualne korzyści powstałe z takich czynności są sumowane.

Pamiętaj, że możesz optymalizować i planować podatki w swojej spółce. Takie działania są legalne. Natomiast musisz robić to ostrożnie, tak, żeby nie naruszyć klauzuli, czyli żeby Fiskus nie uznał że działasz w sposób sztuczny. 

 „SZTUCZNE” czyli jakie?

Za sztuczne zostały uznane czynności, które nie zostałyby podjęte, gdyby podatnik działał rozsądnie i kierował się celami zgodnymi z prawem. Fiskus może wziąć pod uwagę min. nieuzasadnione dzielenie operacji, bezzasadne angażowanie podmiotów pośredniczących, wystąpienie ryzyka przewyższającego korzyści podatkowe. Organy podatkowe będą również oceniać czy działanie takie zostałoby podjęte, jeżeli podatnik działałby rozsądnie.

Ponadto, Fiskus uzna czynność za objętą klauzulą, jeżeli będzie miała ona przede wszystkim osiągnąć korzyść podatkową, a pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze będą nieistotne.

Jak widzisz wprowadzenie tej klauzuli pociąga za sobą kilka ryzyk, na które możesz być narażony. Przede wszystkim zawiera ona wiele pojęć otwartych i nieostrych – bez konkretnej definicji, na której mógłbyś się oprzeć. Oznacza to, że  elementy te mogą zostać różnie interpretowane przez organy podatkowe, co sprawia że decyzje podejmowane przy transakcjach są tym bardziej ryzykowne.

KIEDY ORGAN NIE ZASTOSUJE KLAUZULI?

Istnieje również kilka sytuacji, w których zastosowanie klauzuli będzie wyłączone z mocy prawa. Będzie tak gdy:

  • Korzyść podatkowa osiągnięta w wyniku czynności (w okresie rozliczeniowym) nie przekroczy 100.000,00 złotych,
  • Jeżeli będziesz miał opinię zabezpieczającą – w zakresie objętym opinią,
  • Jeżeli wystąpisz o wydanie opinii zabezpieczającej, ale nie zostanie ona wydana w określonym terminie – w zakresie objętym opinią,
  • Zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto klauzuli nie stosuje się do podatków od towarów i usług i niepodatkowych należności budżetowych.

JAK SIĘ BRONIĆ W CZASIE KONTROLI?

Jednym z rozwiązań, które możesz zastosować żeby mieć pewność że klauzula Cię nie obejmie jest uzyskanie opinii zabezpieczającej. Co prawda ochroni Cię ona przed ewentualnymi negatywnymi skutkami, ale sama procedura jej uzyskania jest czasochłonna i bardzo kosztowna. A i tak nie masz pewności, że otrzymasz decyzję zgodną z Twoją argumentacją. Dlatego warto pomyśleć o tańszych i relatywnie szybszych sposobach.

Jak już wiesz, wszystkie warunki wskazane w klauzuli powinny wystąpić łącznie. Jeżeli więc brakuje chociażby jednego elementu, nie powinieneś ponieść konsekwencji.

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO?

Pamiętaj, że to na organie podatkowym spoczywa ciężar dowodu – to on musi udowodnić Ci, że naruszyłeś przepisy. Dopiero wtedy możesz ponieść odpowiedzialność.

Żeby temu zapobiec przede wszystkim możliwie dokładnie dokumentuj transakcje, które organ mógłby uznać za dokonane w celu uzyskania korzyści podatkowej. Wskazuj cele pozapodatkowe, którym ona służy – np. ekonomiczne, gospodarcze, organizacyjne.

Klauzula ma zastosowanie jeżeli działania są podjęte przede wszystkim w celu uzyskania korzyści podatkowej. Jeżeli więc wykażesz, że wystąpiły inne profity, nie będziesz odpowiadał. Musisz wykazać, że podjęte przez Ciebie działania, mimo, że może na pierwszy rzut oka wyglądają na sztuczne, w rzeczywistości zostały podjęte w konkretnym celu (innym niż korzyść podatkowa).

Pamiętaj też, że Fiskus sam z siebie nie będzie dążył do ochrony Twoich interesów. Żeby uchronić się od konsekwencji, sam musisz aktywnie działać. Przedstaw dowody, że Twoja racja jest słuszna.

 

KLAUZULA PRZECIWKO KONCERNOM, CZY NA PEWNO?

Wprowadzając omawiane regulacje rząd twierdził że mają one być młotem na wielkie koncerny, które najczęściej przeprowadzają transakcje nastawione na osiągnięcie korzyści podatkowej.

A jak jest faktycznie?

Z mojej perspektywy największe firmy mają nie tylko strukturę kapitałową umożliwiającą sprawne działania podatkowe, zatrudniają też wielu doradców analizujących każdą transakcję.

W konsekwencji istnieje spore prawdopodobieństwo, że klauzula będzie dyscyplinowała raczej małych i średnich przedsiębiorców. Koncerny sobie poradzą.

A Ty co o tym sądzisz?

Napisz do mnie na: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz