kary za błędne rozliczenie VAT
PODATKI

Nowe kary za błędne rozliczenie VAT

W tym roku wprowadzono aż 3 stawki kar za niewłaściwe rozliczenie podatku VAT. W zależności od przewinienia zapłacisz od 20 do aż 100 % wysokości zobowiązania. Nowe przepisy mają zastosowanie do deklaracji składanych od 2017 r., czyli nie zapłacisz kary za błędne rozliczenie VAT dokonane przed 2017.

30% STAWKA PODSTAWOWA

Podstawową stawką kary, którą może nałożyć na Ciebie Fiskus jest 30 % wysokości: 1) kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, 2) kwoty odpowiadającej zwrotowi różnicy podatku, zwrotowi podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Stanie się tak, gdy Urząd Skarbowy uzna, że w deklaracji podatkowej, którą złożyłeś wskazałeś:

 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty faktycznie należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty faktycznie należnej,
 • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty faktycznie należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

Fiskus może Cię też ukarać jeżeli w ogóle nie złożysz deklaracji podatkowej i nie wpłacisz należnej kwoty .

Mniejszą karę zapłacisz, jeżeli w trakcie lub po zakończeniu kontroli złożysz korektę deklaracji, która będzie uwzględniała stwierdzone nieprawidłowości i uregulujesz płatności należne Fiskusowi. Tak samo będzie, gdy złożysz deklarację podatkową i wpłacisz odpowiednią kwotę zobowiązania podatkowego.

 W takim przypadku wysokość kary wyniesie 20% kwoty zaniżenia zobowiązania, zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

ILE MAM ZAPŁACIĆ?

Co zrobić jeżeli okazało się, że jednak źle rozliczyłeś VAT i dodatkowa kara jest nieunikniona?

Poniżej pokażę Ci jak obliczyć wysokość kary w przypadku wskazania zobowiązania w kwocie niższej niż faktycznie należna:

Wyobraź sobie taką sytuację – w deklaracji podatkowej za styczeń 2017 r. wskazujesz, że Twoje zobowiązanie podatkowe wynosi 20.000,00 złotych.

Po pewnym czasie pojawia się kontrola podatkowa. Okazuje się, że zaniżyłeś kwotę należną Fiskusowi o 5540,00 złotych. Finał będzie taki, że będziesz musiał dopłacić Fiskusowi zaniżoną kwotę + karę w wysokości 30% X 5540,00 zł = 1662,00 złotych. Czyli łącznie dopłacasz 7202,00 złotych.

100 % SANKCJA ZA „PUSTE FAKTURY”

Szczególnie karane będą sytuacje, w których okaże się że podatnik chciał oszukać Fiskus. Czyli na przykład gdy nieprawidłowości będą wynikały z faktur:

 1. wystawionych przez podmiot nieistniejący,
 2. stwierdzających czynność, które nie zostały dokonane,
 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 4. potwierdzają czynności bezwzględnie nieważne lub dokonane dla pozoru

W takim przypadku kara zawsze będzie wynosiła 100% podatku naliczonego wynikającego z takich faktur.

KIEDY UNIKNIESZ ZAPŁATY?

Fiskus nie zawsze będzie domagał się zapłaty dodatkowych kwot. Możesz tego uniknąć, jeżeli przed wszczęciem kontroli podatkowej poprawisz swoje błędy. Musisz więc zawczasu złożyć poprawną deklarację podatkową ze wskazanymi kwotami podatku lub korektę deklaracji podatkowej i wpłacić kwotę wynikającą z tych deklaracji.

Ponadto  kary nie będą Cię dotyczyły, jeżeli niezgodność Twoich deklaracji ze stanem faktycznym będzie wynikała z błędów rachunkowych lub oczywistych omyłek.

Dodatkowo, dług nie powstanie dla osób fizycznych, które ponoszą za niego odpowiedzialność z wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Dzięki temu nie ma podwójnej odpowiedzialności.

Pamiętaj, że Twoja odpowiedzialność powstanie dopiero w chwili gdy otrzymasz decyzję organu podatkowego – dopiero po jej skutecznym doręczeniu powstaje obowiązek zapłaty.  Masz wtedy 14 dni na zapłatę należności.

PODSUMOWANIE

Temat sankcji i ich obliczania jest dosyć trudnym zagadnieniem. Żeby ułatwić Ci zorientowanie się w tych przepisach poniżej w skrócie:

 1. Jeżeli kontrola podatkowa wskaże nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT będziesz musiał zapłacić (oprócz podatku w odpowiedniej wysokości) karę w wysokości 30%.
 2. Mniej, bo 20 % zapłacisz jeżeli w odpowiednim czasie skorygujesz swoje błędy.
 3. 100 % wysokości sankcji będą musieli uregulować podatnicy, gdy nieprawidłowości będą wynikały tzw. pustych faktur.
 4. Odpowiesz TYLKO po otrzymaniu decyzji wskazującej Twoją odpowiedzialność.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrębujesz indywidualnej porady, napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz