dywidenda
PODATKI, SPÓŁKA Z O.O.

Opodatkowanie dywidendy

Większość spółek jest teraz na etapie przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2016. Już niedługo będzie wiadomo jaki dokładnie obrót miała Twoja spółka, jak przedstawia się struktura jej kapitału, a przede wszystkim czy i jaki zysk wypracowała. Co się z nim stanie postanowią oczywiście wspólnicy na walnym zgromadzeniu. Jeżeli Twoja firma odnotowywała straty w latach poprzednich to najprawdopodobniej przeznaczą nadwyżkę z tego roku na jej pokrycie. Natomiast, w przypadku gdy Twoje rozliczenia są na plusie jakiegoś czasu, wspólnicy mogą zadecydować o wypłacie dywidendy. 

Dywidenda wypłacana jest w dniu wskazanym w uchwale wspólników, a jeżeli takiego nie ma w dniu wskazanym przez zarząd.

Od dywidendy pobierany jest podatek zryczałtowany w wysokości 19% jej wysokości. Niestety nie może on być odliczony od podatku uiszczanego przez wspólnika od przychodów z innych źródeł.

W praktyce oznacza to, że niestety, ale dywidenda jest opodatkowana podwójnie – w pierwszej kolejności na poziomie CITu, który płaci spółka, a następnie poprzez opodatkowanie wspólnika 19% ryczałtem.

Przy czym nie ma znaczenia czy wspólnik jest osobą fizyczną czy inną spółką.

Istnieją jednak możliwości, żeby zneutralizować te koszty. Prawo przewiduje również zwolnienie podmiotowe m.in. dla funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych.

Płatnikiem podatku jest spółka. Oznacza to, że to spółka musi obliczyć, pobrać i zapłacić Fiskusowi należny podatek. Kwota ta powinna zostać przekazana Fiskusowi do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku dywidendy (czyli w dniu jej pobrania). Spółka powinna poinformować wspólnika o wysokości pobranego podatku.

Od dywidendy nie musisz płacić VATu (nie jest to działalność gospodarcza), nie powinieneś też płacić PCC (nie ma obowiązku w ustawie).

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy nie może przekraczać zysku za poprzedni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych (nie więcej jednak niż 5 lat wstecz) oraz kwoty umieszczone w kapitale zapasowym i rezerwowym które mogą być przeznaczone do podziału.

DYWIDENDA NIE TYLKO PO ZAKOŃCZONYM ROKU OBROTOWYM

Co do zasady praktyka jest taka, że dywidendę wypłaca się po zakończonym roku obrotowym. Jednak nie musi tak być. W określonych wypadkach zarząd może wypłacać ją w zaliczkach.

Stanie się tak, jeżeli spółka ma wystarczającą ilość środków na koncie, sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy zostało zatwierdzone przez wspólników oraz wykazuje zysk. Istnieją jednak ograniczenia w wysokości zaliczek.

To rozwiązanie ma jedną zasadniczą wadę – istnieje ryzyko, że zakończenie roku obrotowego nie będzie wiązało się z osiągnięciem zysku. W takiej sytuacji wspólnik będzie musiał zwrócić pobraną zaliczkę.

DYWIDENDA NIE TYLKO KRAJOWA

Zwróć uwagę, że w dzisiejszym wpisie poruszam jedynie temat dywidendy krajowej. Jednak wypłata dywidendy może mieć również charakter transgraniczny – w zależności od tego gdzie siedzibę ma wspólnik. W takim przypadku zastosowanie będą miały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub prawo unijne.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy lub masz pytania? Napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz