POLITYKA PRYWATNOŚCI

Charakter prawny dokumentu

 1. Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu podatkiwspolce.pl
 2. Autor serwisu nie świadczy za jego pomocą usług prawnych drogą elektroniczną. Autor udostępnia funkcjonalności bloga oraz forum internetowego celem marketingu własnych usług prawniczych bez pobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za korzystanie z serwisu.
 3. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny. Autor dokłada wszelkich starań by odzwierciedlał on istniejący stan faktyczny. Celem niniejszej polityki prywatności jest czytelne poinformowanie użytkownika serwisu jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.
 4. Autor przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających serwis.

Zakres zbieranych danych

 1. Użytkownik, który chce skorzystać z niektórych funkcji oferowanych przez blog będzie musiał się zarejestrować używając specjalnego formularza bądź przekazując swoje dane Autorowi w inny sposób.  Podczas rejestracji serwis prosi o podstawowe dane użytkownika, do których zaliczyć należy w szczególności imię oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Autor wykorzystuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi wypowiadania się na forum internetowym lub w komentarzach blogowych.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. Może dokonać tego poprzez wyrejestrowanie się z forum albo poprzez bezpośredni kontakt z autorem.
 4. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty (tzw. pliki cookies), np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika.
 5. Gdy użytkownik kontaktuje się z Autorem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Autorowi swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Sposób wykorzystywania danych

 1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest umożliwienie użytkownikowi komentowania bloga oraz otrzymywanie przez użytkownika newlettera.
 2. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Autorem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w innych celach związanych z pytaniem.
 5. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Autor może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

Zmiana polityki prywatności

Autor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności.

Pytania i wątpliwości użytkowników
Celem Autora jest transparentna polityka dotycząca danych osobowych użytkowników, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prywatności, ochrony danych bądź niniejszą polityką prywatności użytkownik może skontaktować się z Autorem za pomocą adresu poczty elektronicznej zawartym w dziale Kontakt.