przymusowe umorzenie udziałów
SPÓŁKA Z O.O.

Przymusowe umorzenie udziałów – sposób na ochronę interesów spółki

Rozpoczynając prowadzenie biznesu przeważnie robisz to z osobami zaufanymi. Takimi, na które możesz liczyć. Na początku mało kto zakłada, że np. może pokłócić się ze wspólnikiem. Niestety, ale takie sytuacje się zdarzają. Wyobraź sobie, że Twój wspólnik zacznie prowadzić działalność konkurencyjną albo będzie działał na szkodę firmy. Co wtedy? Spory sądowe mogą trwać latami, a takie działanie może znacząco wpływać na bieżące funkcjonowanie spółki. Dlatego w myśl zasady ufaj, ale sprawdź lepiej wcześniej zabezpieczyć interesy swoje (i spółki). Dobrym sposobem jest zawarcie w umowie spółki zapisu o możliwości przymusowego umorzenia udziałów.

PRZYMUSOWE UMORZENIE TYLKO NA PODSTAWIE UMOWY

Umorzenie takie to nic innego jak przymusowe odkupienie od wspólnika jego udziałów, które następnie są unicestwiane. W tym przypadku koniecznym jest zapłata wynagrodzenia za umarzane udziały.

Żeby móc skorzystać z tego rozwiązania przede wszystkim powinieneś zawrzeć taką możliwość w umowie spółki. Dodatkowo, wspólnicy muszą podjąć uchwałę o umorzeniu większością 2/3 głosów. Ich decyzja musi być też uzasadniona – powinniście wskazać z jakich powodów umarzacie udziały.

LEPIEJ PŁACIĆ Z ZYSKU SPÓŁKI  

Jak pisałam wyżej, za udziały umarzane przymusowo wspólnik musi otrzymać wynagrodzenie. Spółka może je wypłacić po wpisie zmiany do rejestru. Wynika to z faktu, że dopiero od tego momentu podjęta uchwała jest skuteczna.

Najlepszym rozwiązaniem jest umorzenie udziałów z czystego zysku – czyli ze środków własnych spółki. Dzięki temu nie będziesz musiał obniżać kapitału zakładowego spółki, co oszczędzi Ci sporo czasu.

Jeżeli jednak takie rozwiązanie jest niemożliwe, umorzenie będzie równoznaczne z obniżeniem kapitału zakładowego spółki. Czyli będziesz musiał zmienić umowę u notariusza.

Dodatkowo w takim przypadku uchwała o umorzeniu automatycznie uruchamia tzw. postępowanie konwokacyjne. Oznacza to, że zarząd musi niezwłocznie ogłosić obniżenie kapitału i wezwać wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy. Ci z nich, którzy zgłoszą taki sprzeciw powinni zostać przez spółkę albo zaspokojeni, albo ich roszczenie powinny zostać zabezpieczone.

PODATEK DOCHODOWY

Dochód, który wspólnik uzyska w zamian za umarzane udziały będą uznane za dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku dywidendy, obowiązuje 19 % ryczałt, pobierany przez spółkę jako płatnika (podobnie jak w przypadku dywidendy).

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy udziały były objęte w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa  lub jego zorganizowanej części. W takim przypadku umorzenie opodatkowane będzie jak zyski z odpłatnego zbycia udziałów.

Z przychodów wyłączono natomiast kwoty otrzymane przez wspólnika w zamian za umorzenie  w części stanowiącej koszt ich nabycia.

KOSZTY SPÓŁKI

Niestety, ale środki wydane na umorzenie nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Stanie się tak bez względu na źródło ich finansowania (dotyczy to również ewentualnych odsetek od zaciągniętego kredytu).

Umorzenie nie podlega natomiast ani podatkowi VAT, ani PCC.

Potrzebujesz indywidualnej porady prawnej – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

 

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz