Przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym
PODATKI

W jaki sposób przywrócić termin
w postępowaniu podatkowym?

Może zdarzyć się, że nie zdążysz wysłać pisma w odpowiednim czasie – np. nie złożysz odwołania, skargi do Sądu itp. Pamiętaj, że nie zawsze oznacza to, że nie masz już prawa przedstawienia swoich argumentów. Możesz przywrócić  termin do dokonania takiej czynności. Co prawda, żeby to zrobić powinieneś dosyć dobrze uzasadnić swój wniosek i uprawdopodobnić, że uchybienie to powstało bez Twojej winy. Jednak lepiej działać w ten sposób, niż narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Jeżeli okaże się, że uchybiłeś terminowi powinieneś od razu złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Razem z wnioskiem musisz dokonać czynności, dla której był przewidziany ten termin – czyli np. złożyć odwołanie.

Przy czym możesz przywrócić zarówno termin wskazany w ustawie jak i wyznaczony przez organ podatkowy.

Masz na to tylko 7 dni od momentu ustania przyczyny która uniemożliwiła Ci dochowanie terminu za  pierwszym razem. 

Poza tym, powinieneś właściwie uzasadnić swój wniosek – czyli uprawdopodobnić, że nie miałeś możliwości dokonania określonej czynności wcześniej. Musisz wskazać swoją staranność oraz to że przeszkoda była niezależna i istniała cały czas.

Taką przeszkodą może być np. siła wyższa – powódź, ostra zima, przerwy w komunikacji, brak doręczenia pisma, nieprawidłowe oznaczenie daty na poczcie.

W żadnym wypadku nie możesz wskazywać na swoje zapominalstwo, czy brak staranności – w takim przypadku organ na pewno terminu nie przywróci. Warunek braku zawinienia w uchybieniu terminowi jest bowiem konieczną przesłanką do ewentualnego przywrócenia terminu.

Jeżeli wniosek składasz w imieniu spółki, powinieneś wykazać, że osoba odpowiedzialna za podejmowanie czynności w Twoim imieniu nie dokonała jej bez swojej winy. Pamiętaj, że Fiskus nie przywróci terminu jeżeli uzna, że uchybienie nastąpiło w wyniku zaniedbań pracownika.

ZADBAJ O SWÓJ INTERES

Pamiętaj również, że tylko Ty (jako zainteresowany) możesz żądać przywrócenia niedotrzymanego terminu. Organ podatkowy nie uruchomi  tej procedury z urzędu. Zresztą na każdym etapie postępowania podatkowego sam powinieneś dbać o swoje interesy – pisałam już o tym tu.

Potrzebujesz indywidualnej porady prawnej – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz