Browsing Tag

VAT

PODATKI, SPÓŁKA Z O.O.

Pakiet MŚP – nowe przepisy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przyzwyczailiśmy się, że koniec każdego roku obfituje w zmiany w prawie. W tym roku dotyczy to nie tylko ustaw podatkowych, ale i gospodarczych. Wprowadzony zostaje pakiet MŚP – czyli nowelizacje, które docelowo mają  uprościć prowadzenie biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prezydent podpisał już zmiany, a większość z nich wejdzie w życie już w 2019 r.

Czytaj więcej

PODATKI, SPÓŁKA Z O.O.

Jak podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o.? [Wzór uchwały]

W momencie zakładania spółki nie wiesz, jak potoczą się jej losy. Z reguły też nie będziesz chciał  od razu przeznaczać na nią olbrzymich środków. Dlatego większość spółek rozpoczyna działalność z kapitałem minimalnym – 5.000,00 złotych. Jednak z biegiem czasu na pewno zauważysz, że warto dokapitalizować spółkę i podwyższyć jej kapitał.

DLACZEGO WARTO PODWYŻSZYĆ KAPITAŁ ZAKŁADOWY?

Przede wszystkim będziesz bardziej wiarygodny dla swoich kontrahentów.

Informacja o kapitale zakładowym jest ogólnodostępna w KRSie. Każdy może go sprawdzić. Jeżeli spółka ma minimalny kapitał zakładowy, nie zdziw się, jeżeli Twoi klienci zapytają o dodatkowe dane finansowe.

Drugą sprawą jest, że podwyższając kapitał dajesz spółce dodatkowy zastrzyk finansowy na jej rozwój.

Wyższy kapitał może mieć wpływ na przychody Twojej spółki.

Spółki z wysokim kapitałem są traktowane jako godne zaufania.

Dla wielu osób wysoki kapitał = wiarygodna firma.

Łatwiej Ci też będzie uzyskać finansowanie zewnętrzne np. kredyt.

Kapitał zakładowy często mylony jest z kapitałem własnym spółki.

Kapitał zakładowy to nie to samo co kapitał własny spółki.

Jeżeli chcesz znać faktyczną kondycję firmy sprawdź jej kapitał własny!

JAK PODWYŻSZYĆ KAPITAŁ ZAKŁADOWY?

Jeżeli zdecydujesz się na podwyższenie masz 4 możliwości:

  1. Utworzenie nowych udziałów,
  2. Podwyższenie nominalnej wartości istniejących udziałów,
  3. Jednoczesne utworzenie nowych udziałów i podwyższenie nominalnej wartości już istniejących,
  4. Konwersję wierzytelności.

Poniżej pokażę Ci na czym polegają trzy pierwsze opcje. Konwersja wierzytelności jest na tyle obszernym tematem, że zostawiam go na oddzielny wpis😊

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, A UMOWA SPÓŁKI

Kapitał zakładowy jest określony w umowie spółki. Dlatego jeżeli chcesz go podwyższyć powinieneś przede wszystkim przeanalizować zapisy umowy. Jeżeli umowa określa kapitał „na sztywno” to niestety, ale będziesz musiał ją zmienić. W takim przypadku nie obędzie się bez notariusza (a więc dodatkowych kosztów).

Jednak jeżeli już w momencie tworzenia spółki przewidzisz, że będziesz chciał w nią inwestować możesz zastosować np. taki zapis:

Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie przekraczające X (np. tysiąckrotnej pierwotnej jego wysokości), dokonane do dnia Y, nie stanowi zmiany umowy Spółki.

Takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystniejsze.

NIEZBĘDNA JEST UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW

Jeżeli będziesz musiał zmienić umowę spółki to Zgromadzenie Wspólników powinno podjąć uchwałę większością 2/3 głosów.

Dużo łatwiej podniesiesz kapitał na podstawie zapisów umowy – wtedy wystarczy bezwzględna większość głosów. 

Jednomyślna decyzja jest wymagana, jeżeli Twoja spółka nie jest jeszcze zarejestrowana w KRS.

Przykładowe brzmienie uchwały:

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

XYZ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W [MIEJSCOWOŚĆ]

Z DNIA 03 LUTEGO 2018 ROKU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników XYZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [miejscowość]  działając na podstawie art. 260§1 kodeksu spółek handlowych

postanawia

podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [miejscowość] z kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych do kwoty 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze utworzenia 900 (słownie: dziewięćiuset) udziałów.

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Podpisy wspólników]

Tutaj znajdziesz uchwałę w wersji .doc

 

Dodatkowo wspólnicy powinni objąć wszystkie udziały (lub nadwyżkę ich wartości). Każdy ze wspólników musi koniecznie złożyć oświadczenie o objęciu udziałów w formie pisemnej.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNIKÓW

Oczywiście możesz podwyższyć kapitał ze środków wspólników. Może to być zarówno wkład pieniężny jak i aport.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI

Jednak żeby podwyższyć kapitał wspólnicy wcale nie muszą dopłacać z własnej kieszeni. Możecie podwyższyć kapitał ze środków spółki. Czyli np. z zysku wypracowanego przez spółkę albo z rezerw.

Podwyższenie kapitału ze środków spółki jest tzw. podwyższeniem papierowym – faktycznie nie zwiększa majątku spółki. W takich przypadkach po prostu przesuwasz wartości w bilansie.

W takim przypadku nowe udziały przysługują jedynie aktualnym wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

WNIOSEK DO KRS

Standardowo zmianę w kapitale musisz zgłosić w KRS. Do zgłoszenia dołączyć trzeba:

1) uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;

2) oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

 

Jeżeli podnosisz kapitał ze środków spółki to dołączasz jedynie uchwałę.

Co ważne!

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

JAK PODWYŻSZENIE KAPITAŁU WPŁYWA NA PRZYCHÓD?

Dla spółki podwyższenie kapitału jest neutralne. Bez znaczenia jest czy jest to wkład pieniężny czy aport. Bez znaczenia jest też status wspólnika tj. czy jest on osobą fizyczną, przedsiębiorcą, podmiotem polskim, czy zagranicznym.

PODWYŻSZENIE, A VAT

Co do zasady podwyższnie nie podjega VATowi.

Powinieneś jednak uważać jeżeli udziały są obejmowane w zamian za aport. Takie podwyższenie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów.

Wniesienie aportu nie będzie podlegało VAT jeżeli zostanie wnosione przez podmioty niebędące podatnikami VAT lub przez podmioty będące co prawda takimi podatnikami, lecz nie działające jako tacy podatnicy.

Istnieją też zwolnienia i wyłączenia podatkowe – np. zbycie przedsiębiorstwa, czy jego zorganizowanej części.

To najważniejsze informacje o podniesieniu kapitału. Jak widzisz temat nie jest łatwy, ale zdecydowanie warto znać ten sposób na wzmocnienie pozycji Twojej spółki.

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej porady, napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com. Chętnie Ci pomogę 🙂

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

PODATKI

W którym Urzędzie Skarbowym zapłacić VAT, PCC i podatki dochodowe?

Wielokrotnie pisałam, że płacenie podatków na czas jest kluczowe. Dodatkowo ważne żebyś zrobił przelew do właściwego organu… W Polsce mamy kilkadziesiąt Urzędów Skarbowych oraz kilka rodzajów podatków. Dzisiaj pokażę Ci, gdzie powinieneś wpłacać te najpopularniejsze – VAT, PCC, CIT i PIT. Jeżeli kiedykolwiek miałeś problem, do którego Urzędu zrobić przelew, ten wpis jest zdecydowanie dla Ciebie 😊

Czytaj więcej

PODATKI

Dlaczego warto wiedzieć
czym jest ulga za złe długi?

Odpowiedni wybór kontrahentów jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. I to na każdym etapie działalności. Tak naprawdę dotyczy to nie tylko kwestii jakości świadczonych usług czy ceny wymaganej za te usługi. Czasami niestety bywa tak, że Twoja firma (a z nią i Ty) będzie w sytuacji, gdy nie otrzyma wynagrodzenia za świadczone usługi czy dostarczony towar. Niesie to za sobą również konsekwencje podatkowe.

Czytaj więcej

PODATKI

11 najważniejszych zmian w podatkach
w 2017 roku

Tradycyjnie końcówka roku to czas podsumowań. Tradycyjnie też w kończącym się roku wprowadzono wiele zmian, które wpłynęły na sposób prowadzenia działalności, czy określanie ryzyk podatkowych. Poniżej znajdziesz moją subiektywną listę najważniejszych zmian w podatkach, które mają bezpośredni wpływ na prowadzenie Twojego biznesu.

I.  Jednolity Plik Kontrolny

To według mnie najważniejsza zmiana, która weszła w ostatnim czasie.

W konsekwencji od połowy 2016 r. najwięksi, od 2017 r. średni i mali, a od 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy (czyli również mikro) muszą prowadzić rejestry elektroniczne.

To nie wszystko!

Co miesiąc musisz wysyłać Fiskusowi informacje JPK_VAT – czyli plik z danymi dotyczącymi VAT w Twojej firmie.

II. Zapłata powyżej 15 000 złotych tylko przelewem

Od 2017 r. przedsiębiorcy, którzy płacą za towary/usługi innej firmie muszą robić to przelewem jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 złotych. Inaczej nie będą mogli rozliczyć takiej płatności jako koszt uzyskania przychodu.

Dla porównania – w poprzednich latach tą granicą było 15.000 EURO (czyli ponad 4-krotnie więcej).

III. Nowa stawka podatku CIT – 15%

Z mniejszego podatku skorzystasz w dwóch przypadkach:

1) jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem – czyli jeżeli Twój przychód ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki),

albo

2) dopiero rozpoczynasz działalność.

IV. Deklaracje kwartalne tylko dla wybranych

Od 2017 r. z deklaracji kwartalnych mogą korzystać tylko mali podatnicy i to o ile nie są podatnikami VAT czynnymi (w czasie pierwszego roku) oraz nie sprzadają towarów wrażliwych.

V. Nowe kary za błędne rozliczenie VAT

W 2017 wprowadzono aż trzy stawki sankcji za niewałściwe rozliczenie VAT:

  • 20% (tzw. obniżona),
  • 30% (podstawowa),
  • 100% (w przypadku pustych faktur).

VI. Obliczanie przychodu z aportu

W przypadku wniesienia aportu w zamian za udziały w spółce przychodem z kapitałów pieniężnych jest wartość tego aportu określona w umowie spółki, a nie nominalna wartość objętych udziałów.

Co więcej, jeżeli wartość z umowy znacząco odbiega od wartości rynkowej, stosuje się wartość rynkową.

VII. Aport własności intelektualnej i przemysłowej bez podatku

Od początku 2017 r. komercjalizacja własności intelektualnej (np. praw autorskich, know-how) i przemysłowej nie zalicza się do przychodów (zarówno na gruncie PIT jak i CIT).

W praktyce oznacza to, że jeżeli obejmiesz udziały w zamian za skomercjalizowaną własność intelektualną/przemysłową ich wartość nie będzie stanowiła Twojego przychodu.

IX. Fiskus może odmówić wpisania do rejestru oraz wykreślić z rejestru bez uprzedzenia

X. Zwiększył się limit zwolnienia podatkowego z VAT – do 200 000 zł rocznie.

Od 01.01.2017 r. jesteś zwolniony z VAT jeżeli Twoja roczna sprzedaż (bez podatku VAT) była mniejsza niż 200 000 zł.

Wcześniej było to 150 000 złotych.

XI. Odwrotne obciążenie objęło większość robót budowlanych, jeżeli były one wykonywane przez podwykonawców

To moim zdaniem najważniejsze zmiany w 2017 roku. Jeżeli masz inne pomysły – napisz do mnie.

A co przyniesie 2018? 

Przede wszystkim zmiany w rozliczaniu odsetek od pożyczek i kredytów (CIT), stawkach amortyzacji i wprowadzenie split payment.

Na pewno nie zabraknie mi tematów do opisaniu na blogu 🙂

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Swoje prawa powinieneś znać zawsze. Dzięki temu będziesz wiedział, co zrobić jeżeli otrzymasz decyzję podatkową, która narusza Twoje interesy, czy z którą się po prostu nie zgadzasz. W takim przypadku przede wszystkim przeanalizuj możliwe rozwiązania. Bardzo często okazuje się, że warto wnieść odwołanie od decyzji podatkowej do organu II instancji. Z mojej perspektywy widzę, że jeżeli uważasz, że Fiskus popełnił błąd, warto skorzystać z tej możliwości.

Czytaj więcej

PODATKI

In dubio pro tributario – w przypadku wątpliwości na korzyść podatnika

Nie od dziś wiadomo, że przepisy podatkowe są bardzo trudne do zrozumienia. I to nawet dla profesjonalistów. Żeby było ciekawiej kilka razy w roku są wprowadzane kolejne nowelizacje. O ile nikogo to już niestety nie dziwi, o tyle zarządzanie ryzykiem podatkowym jest bardzo pracochłonnym zadaniem. Właśnie żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa jakiś czas temu wprowadzono zasadę In dubio pro tributario. Przekładając to na polski – w przypadku wątpliwości Fiskus powinien orzekać na korzyść podatnika.

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE?

W skrócie – nie powinieneś ponosić negatywnych konsekwencji, jeżeli państwo ustala niejasne przepisy.

Brzmi logicznie.

IN DUBIO PRO TRIBUTARIO W PRAKTYCE

Jeżeli Fiskus będzie miał wątpliwości co do wykładni konkretnego przepisu to powinien go zinterpretować w sposób najkorzystniejszy dla Ciebie. Dotyczy to zarówno wydawanych decyzji jak i interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli interpretacja przepisu jest niejednoznaczna, organy powinny orzekać jak najkorzystniej dla podatnika. Co więcej – w przypadku luk w prawie, Fiskus nie może ich interpretować na Twoją niekorzyść.

Zasada ma zastosowanie jedynie do wątpliwości dotyczących prawa, a nie stanu faktycznego (w tym zakresie chroni Cię jednak Konstytucja).

Dodatkowo, żeby ją zastosować muszą być spełnione 3 warunki:

1) muszą istnieć wątpliwości dotyczące treści przepisów,

2) wątpliwości powinny mieć taki charakter że nie da się ich rozstrzygnąć,

3) możliwym musi być przyjęcie takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla podatnika

Czyli – jeżeli np. są dwie możliwości analizy przepisu, ale obie prowadzą do wniosku, że podatnik ma zapłacić podatek w odpowiedniej wysokości to zasady się nie stosuje.

Sądy i organy powinny brać pod uwagę tą zasadę zawsze z urzędu. W każdym przypadku powinny weryfikować, czy nie występują przesłanki jej stosowania.

Natomiast jeśli organ podatkowy dojdzie do wniosku, że w sprawie istnieją poważne wątpliwości o można zastosować więcej niż jedną, równorzędną i korzystną dla podatnika interpretację przepisu, powinien wybrać tę najkorzystniejszą.

A jakie są Twoje doświadczenia?

Napisz do mnie i podziel się swoim doświadczeniem – boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

PODATKI

Jak obliczyć termin zapłaty podatku?

Myślę, że nikogo nie muszę przekonywać, że podatki najlepiej płacić na czas. Ale jak prawidłowo obliczyć termin? Prawdę mówiąc odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak banalna, jak mogłoby się wydawać. Bo co jeżeli np. termin wypada w niedzielę albo święto? Warto wiedzieć kiedy powinieneś zapłacić podatek – dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji.

JAK POWSTAJE PODATEK?

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że są 2 sposoby powstania podatku:

  • albo informuje Cię o nim Fiskus w decyzji ustalającej – wtedy na zapłatę masz 14 dni od otrzymania takiej decyzji,
  • albo sam musisz obliczyć i wpłacić podatek – np. CIT, VAT. W takich przypadkach terminy zapłaty określone są w ustawach.

W przypadku podatku CIT musisz obliczyć i wpłacić do Fiskusowi do 20. dnia każdego miesiąca. W przypadku VAT będzie to 25. dzień miesiąca. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych musisz wpłacić do 15. dnia miesiąca do ZUSu.

Jeżeli nie zapłacisz podatku w wyznaczonym terminie to automatycznie powstaje zaległość podatkowa. A wtedy naliczane są odsetki za zwłokę, a nawet grzywna za popełnienie wykroczenia skarbowego.

Przy czym pamiętaj, że dużo ostrzej jest traktowane nieprawidłowości związane z VAT.

JAK OBLICZYĆ TERMIN ZAPŁATY PODATKU?

Najczęściej na zapłatę będziesz miał 14 dni. Jeżeli złożysz wniosek i go odpowiednio uzasadnisz, Fiskus może odroczyć termin do zapłaty. Nie ma natomiast możliwości jego skrócenia.

Jeżeli początkiem do obliczenia terminu jest doręczenie decyzji podatkowej – to w takim przypadku obliczając termin zapłaty podatku nie uwzględnia się dnia doręczenia decyzji.

Czyli – jeżeli w dniu 17 sierpnia otrzymałeś decyzję z 14-dniowym terminem płatności to termin upływa o godzinie 23:59 w dniu 31.08. (w obliczeniach nie uwzględniasz dnia otrzymania decyzji)

A co jeżeli termin przypada na sobotę, albo dzień ustawowo wolny od pracy – np. niedziela, święto?

W takim przypadku ostatnim dniem terminu będzie pierwszy dzień roboczy po takim dniu.

Jeżeli termin upływa w sobotę to musisz zapłacić w poniedziałek, tak samo będzie jeżeli termin upłynie w niedzielę.

Załóżmy, że termin upływa w piątek, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy (np. 1 dzień Bożego Narodzenia). W takim przypadku termin upływa dopiero w poniedziałek 28.12. (bo kolejno piątek 25.12, sobota 26.12 i niedziela 27.12 będą ustawowo wolne od pracy).

JAK ZACHOWAĆ TERMIN ZAPŁATY PODATKU?

Niezależnie od tego czy termin wynika bezpośrednio z przepisów, czy z decyzji musisz najpóźniej ostatniego dnia (czyli np. 20. dnia miesiąca w przypadku CIT) zrobić przelew do Fiskusa – liczy się dzień obciążenia Twojego konta.

Podatki związane z działalnością gospodarczą mogą być płacone tylko przelewem.

Wyjątkiem będzie jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą – wtedy możesz zapłacić gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu.    

O tym kim jest mikro przedsiębiorca dowiesz się tu. 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis ułatwi Ci prawidłowe obliczanie terminów.

Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrębujesz indywidualnej porady, napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

PODATKI

Jak złożyć czynny żal?
[wzór i omówienie]

Ostatnio jeden z czytelników poprosił mnie o poradę w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Sytuacja wyglądała tak, że jakiś czas temu w jego spółce zostały zrobione dopłaty do kapitału. W takim przypadku powinno się oczywiście zapłacić pcc. Niestety, ale czytelnik tego nie zrobił. Czyste zapominalstwo, za które może grozić odpowiedzialność karna. Może, ale nie musi. Żeby jej uniknąć poradziłam mu, żeby złożył zawiadomienie o czynnym żalu. Czytaj więcej

PODATKI

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Wyobraź sobie, że okazuje się, że kilka lat temu nie zapłaciłeś należnego podatku. Co teraz? Obliczać odsetki i płacić? Niekoniecznie. Twoje zobowiązanie do zapłaty podatku wcale nie jest bezterminowe. Fiskus ma ograniczony czas, żeby upomnieć się o brak płatności. Po upływie tego okresu (czyli przedawnienia) konieczność zapłaty przestanie istnieć, a organ straci możliwość żądania od Ciebie uiszczenia zaległości.  

Czytaj więcej

PODATKI

Kiedy warto zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

Z doświadczenia wiem, że zakładając działalność (i to nie tylko w formie sp. z o.o.) częstym problemem jest odpowiedź na pytanie: Zostać podatnikiem VAT, czy skorzystać ze zwolnienia? Co mi się będzie bardziej opłacało? Każda sytuacja jest inna więc każdy musi odpowiedzieć sobie sam na te pytania. Ja postaram się  pomóc Ci w podjęciu tej decyzji.

Czytaj więcej

PODATKI

Deklaracje kwartalne tylko dla wybranych

Deklaracje kwartalne są wygodnym sposobem rozliczania VAT. Do niedawna możliwość składania tego typu deklaracji mieli wszyscy podatnicy, o ile zgłosili chęć takiego rozliczania Fiskusowi. Niestety, od początku 2017 r. z takiej formy rozliczeń skorzystać  mogą tylko wybrani.

Czytaj więcej

PODATKI

Jak opodatkować zaliczkę na poczet eksportu towarów?

Tego, że eksport objęty jest „0%” stawką VAT raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć. Ale co zrobić jeżeli kontrahent płaci cenę zakupu zaliczkowo, w trakcie trwania projektu? Jest to przecież popularne rozwiązanie. Logicznie rzecz biorąc można uznać, że skoro do eksportu stosuje się „0%” stawkę, to taka sama obowiązuje w przypadku zaliczek. Logika w tym przypadku nie zawodzi. Do zaliczek można zastosować stawkę „0%”, ale żeby to zrobić trzeba pamiętać o kilku istotnych faktach.

Czytaj więcej

PODATKI

Co powinieneś wiedzieć
o korekcie faktury VAT?

Jest takie powiedzenie, że ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Dużo w tym prawdy – każdemu z nas zdarzają się pomyłki. Najważniejsze, żeby możliwie szybko je poprawiać. Tak samo jest w przypadku faktur VAT. Jeżeli zorientujesz się, że wystawiłeś ją nieprawidłowo powinieneś poprawić swój błąd. Żeby to zrobić wyślij Fiskusowi korektę faktury VAT. 

Czytaj więcej

PODATKI

Co to są puste faktury i jakie są kary za ich stosowanie?

Wiele słyszy się o walce z wyłudzeniami podatku VAT i ogólnie uszczelnieniem systemu podatkowego. W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy wprowadzono szereg zmian, które tą walkę umożliwiają. Sama pisałam o tym kilka razy na blogu. Fiskus skupia się przede wszystkim na ograniczaniu działań tzw. karuzel podatkowych (czyli transakcji łańcuchowych umożliwiających wyłudzenia) oraz eliminowaniu pustych faktur.  

Czytaj więcej

PODATKI

Jak bezpiecznie wprowadzić
optymalizację podatkową?

Tradycyjnie początek marca był dla mnie czasem na odpoczynek, który spędziłam jeżdżąc na snowboardzie. Co prawda, po urlopie musiałam nadrobić zaległości w pracy, ale na szczęście dosyć szybko udało mi się wrócić do właściwego rytmu. W dzisiejszym wpisie chciałabym opowiedzieć Ci czym jest optymalizacja podatkowa, a przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie – czy warto optymalizować?

Czytaj więcej

dywidenda
PODATKI, SPÓŁKA Z O.O.

Opodatkowanie dywidendy

Większość spółek jest teraz na etapie przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2016. Już niedługo będzie wiadomo jaki dokładnie obrót miała Twoja spółka, jak przedstawia się struktura jej kapitału, a przede wszystkim czy i jaki zysk wypracowała. Co się z nim stanie postanowią oczywiście wspólnicy na walnym zgromadzeniu. Jeżeli Twoja firma odnotowywała straty w latach poprzednich to najprawdopodobniej przeznaczą nadwyżkę z tego roku na jej pokrycie. Natomiast, w przypadku gdy Twoje rozliczenia są na plusie jakiegoś czasu, wspólnicy mogą zadecydować o wypłacie dywidendy. 

Czytaj więcej

kary za błędne rozliczenie VAT
PODATKI

Nowe kary za błędne rozliczenie VAT

W tym roku wprowadzono aż 3 stawki kar za niewłaściwe rozliczenie podatku VAT. W zależności od przewinienia zapłacisz od 20 do aż 100 % wysokości zobowiązania. Nowe przepisy mają zastosowanie do deklaracji składanych od 2017 r., czyli nie zapłacisz kary za błędne rozliczenie VAT dokonane przed 2017.

Czytaj więcej

Dopłaty do kapitału
SPÓŁKA Z O.O.

Dopłaty wspólników do kapitału
spółki z o.o.

Gdy prowadzisz spółkę z o.o. możesz w pewnym momencie dojść do wniosku, że potrzebujesz dodatkowego finansowania – czy to na inwestycje, sprawy bieżące czy też zwyczajnie na pokrycie straty. Nie każdy zdecyduje się w takich przypadkach na finansowanie zewnętrzne. W takim przypadku warto pomyśleć o zasileniu spółki przez jej wspólników. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Ja w dzisiejszym wpisie zaproponuję Ci rozwiązanie jakim są dopłaty do kapitału.

Czytaj więcej