Browsing Tag

ZARZĄD

PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak skutecznie podpisać
umowę z członkiem zarządu?

W większości spraw spółkę reprezentuje albo zarząd, albo prokurenci. To oni podejmują decyzje, dzięki którym Twoja firma prawidłowo funkcjonuje. Niezależnie od tego na pewno znajdziesz się w miejscu, w którym Twoja spółka będzie musiała zawrzeć umowę z członkiem zarządu. W takim przypadku rzetelne przygotowanie kontraktu to dopiero początek. Musisz też pamiętać, że spółkę powinna reprezentować albo rada nadzorcza, albo specjalnie wyznaczony pełnomocnik. Tak samo będzie w sytuacji sporu sądowego pomiędzy firmą a członkiem. W przeciwnym wypadku czynność będzie nieważna.
Czytaj więcej

SPÓŁKA Z O.O.

Co to jest prokura w spółce z o.o.?

Myślę że zgodzisz się ze mną, że delegowanie zadań znacznie ułatwia zarządzanie firmą. Przeważnie zarząd podejmuje najważniejsze decyzje, a te mniej istotne czy „standardowe” są podejmowane przez kierowników działów. Większość kontrahentów oczekuje, że takie osoby przedstawią co najmniej pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu spółki. Coraz częściej wymaga się, żeby osoby odpowiedzialne za reprezentowanie spółki były ujawnione w KRS. Dlatego właśnie prokura jest bardzo wygodnym sposobem dla reprezentowania spółki z o.o.

PROKURA CZYLI PEŁNOMOCNICTWO OD SPÓŁKI

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela przedsiębiorca.

Prokurent – czyli osoba uprawniona do reprezentowania spółki na podstawie udzielonej prokury może reprezentować spółkę nie tylko przed kontrahentami, ale również przed sądami i urzędami. 

Prokura obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe niezbędne do prowadzenia spraw spółki.

Czyli prokurent może pdopisywać zamówienia, weksle, umowy, ale również pisma procesowe.

Co ciekawe, prokurent może udzielać pełnomocnictw.

Właściwie jedynymi czynnościami, dla których sama prokura nie wystarczy jest zbycie przedsiębiorstwa, oddanie go do czasowego korzystania i zbywanie/obciążanie nieruchomości. W takich przypadkach będziesz musiał udzielić pełnomocnictwa szczególnego – czyli takiego do dokonania konkretnej czynności.

USTANOWIENIE PROKURY

Prokurę musisz udzielić na piśmie. W przeciwnym razie Twoje działanie będzie nieważne.

Co potem? 

Następnie składasz wniosek do KRS – do tej zmiany będziesz potrzebował formularza KRS-ZK, w którym wpiszesz dane prokurenta.

Możesz ustanowić nieograniczoną liczbę prokurentów. W zależności od wielkości firmy jest to przeważnie od 1 do 3.

Proste prawda?

PROKURA ŁĄCZNA A SAMOISTNA 

W zależności od tego jakie uprawnienia ma mieć prokurent możesz udzielić:

    • Prokury samoistnej – w takim przypadku prokurent może działać sam,
    • Prokury łącznej – wtedy prokurent musi działać razem np. z innym prokurentem, czy członkiem zarządu,
    • Prokury oddziałowej – czyli takiej, która upoważnia do działania w ramach oddziału spółki.

Sposób wykonywania prokury łącznej wpisuejsz we wniosku do KRS

ODWOŁANIE PROKURY

A co jeżeli będziesz chciał pożegnać się z prokurentem? Możesz to zrobić w każdym czasie – w takim przypadku musisz o tym poinformować zarówno prokurenta jak i KRS.

Zmiany te nie są zmianą umowy spółki, co oznacza, że są skuteczne od momentu złożenia oświadczenia prokurentowi, a nie ujawnienia Twojej decyzji w rejestrze.

Jak widzisz ustanowienie prokurenta może znacznie usprawnić proces decyzyjny w firmie.

Być może na początku swojej działalności stwierdzisz, że nie jest Ci on potrzebny. Natomiast z czasem na pewno uznasz, że warto oddelegować niektóre zadania. Dzięki temu z pewnością zyskasz sporo czasu.

Jeżeli masz pytania napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak odwołać członka zarządu?
Omówienie krok po kroku

Członkowie zarządu to najważniejsze osoby dla prawidłowego działania spółki. To oni są odpowiedzialni za zarządzanie spółką, podejmowanie decyzji czy ustalanie kierunku jej rozwoju. Co jeśli okaże się, że członek zarządu nie spełnia Twoich oczekiwań, czy naraża spółkę na niepotrzebne zobowiązania? Taka sytuacja może mieć daleko idące konsekwencje. Właśnie w takim przypadku możesz zdecydować się na odwołanie członka zarządu.

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Przeważnie  członkowie zarządu są powoływani na kilkuletnie kadencje. Rzadziej na czas nieokreślony.  

W każdym przypadku żeby odwołać członka zarządu musisz:

  1. Podjąć uchwałę – wystarczy zwykła większość głosów na zgromadzeniu wspólników,
  2. Złożyć wniosek do KRS z informacją o odwołaniu.

Oczywiście w umowie spółki możesz zawrzeć postanowienia, że członkowie mogą być odwołani tylko z ważnych przyczyn.

Spotkałam się też z zapisami, że członkowie zarządu mogą być odwołani z powodu podjęcia działalności konkurencyjnej, narażenia spółki na straty czy utraty kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia spraw spółki.

Pamiętaj, że osoby te ponoszą odpowiedzialność za swoje działania – również odpowiedzialność karną. Ich decyzje mają też konsekwencje dla samej spółki.

Dlatego warto reagować odpowiednio szybko.

Na szczęście zmiana członków zarządu ma skutek natychmiastowy. Nie wymaga zmiany umowy spółki i wpisu do KRS, żeby być skuteczną.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA PRAWO PRACY

Uchwała pozbawia członka jedynie funkcji. Jednak w olbrzymiej większości są oni zatrudnieni również na podstawie umowy o pracę, czy kontraktu menadżerskiego.

Dlatego jeżeli chcesz się definitywnie pozbyć niechcianego członka zarządu musisz działać nie tylko zgodnie z kodeksem spółek handlowych, ale też często kodeksem pracy i kodeksem cywilnym.

Co ważne, odwołanie ze stanowiska członka zarządu spółki z reguły stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu w charakterze członka zarządu.

Z chwilą odwołania z zarządu pracownik staje się „byłym członkiem zarządu”. Dlatego rozwiązanie z nim umowy o pracę należy do uprawnień zarządu, a nie zgromadzenia wspólników.

Pamiętaj, że odwołanie z funkcji nie pozbawia członka zarządu roszczeń związanych z jej pełnieniem. Roszczenia takie mogą wynikać np. z umowy o pracę.

Mam nadzieję, że po przecztaniu tego wpisu wiesz już jak poradzić sobie z niechcianym członkiem zarządu. Jeżeli jednak masz dodatkowe pytania, albo potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

SPÓŁKA Z O.O.

Jak ochronić spółkę przed nieuczciwym Członkiem Zarządu?

Członkowie zarządu stanowią bardzo ważne ogniwo Twojej spółki. To oni otrzymują wrażliwe informacje, zawierają umowy, decydują o kredytach i kierunku w którym zmierza spółka. Wyobraź sobie, że pewnego dnia dowiadujesz się, że jeden z członków działa mówiąc delikatnie nieuczciwie. Co wtedy? Oczywiście nie jest to przyjemna sytuacja. Dlatego im lepiej zabezpieczysz swoje interesy, tym mniejsze ryzyko i ewentualną szkodę poniesiesz. Jednym z najprostszych sposobów, żeby to zrobić jest zakaz konkurencji członków zarządu.   

Czytaj więcej

SPÓŁKA Z O.O.

Kiedy ubezpieczyć członków zarządu?

Sam wiesz najlepiej, że członkowie zarządu każdego dnia podejmują decyzje mające olbrzymie znaczenie dla firmy. Ciąży na nich bardzo duża odpowiedzialność. Decyzje, które podejmują są często obarczone dużym ryzykiem. Mogą mieć również olbrzymie skutki finansowe dla Twojej firmy. Z drugiej strony, każdy z nas jest człowiekiem, więc może popełnić błąd. Dlatego właśnie warto wcześniej zabezpieczyć siebie i firmę i zapewnić członkom zarządu odpowiednie ubezpieczenie.

Czytaj więcej