SPÓŁKA Z O.O.

Kiedy ubezpieczyć członków zarządu?

Sam wiesz najlepiej, że członkowie zarządu każdego dnia podejmują decyzje mające olbrzymie znaczenie dla firmy. Ciąży na nich bardzo duża odpowiedzialność. Decyzje, które podejmują są często obarczone dużym ryzykiem. Mogą mieć również olbrzymie skutki finansowe dla Twojej firmy. Z drugiej strony, każdy z nas jest człowiekiem, więc może popełnić błąd. Dlatego właśnie warto wcześniej zabezpieczyć siebie i firmę i zapewnić członkom zarządu odpowiednie ubezpieczenie.

UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Na rynku dostępne są ubezpieczenia, które pokrywają ewentualne szkody powstałe jako skutek roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki z o.o.

Ubezpieczenie takie obejmuje m.in. koszty szkody, obrony, postępowania przygotowawczego, grzywny i kary cywilnoprawne, zobowiązania publicznoprawne.

Jak widzisz, zakres ubezpieczenia może być naprawdę szeroki.

Ubezpieczeniem możesz objąć każdorazowych członków zarządu – nie są oni wymieniani imiennie w polisie. W przypadku zmiany osobowej lub liczebnej zarządu składka nie ulega zmianie.

Tak samo jest w przypadku, gdybyś chciał ubezpieczyć działania prokurenta lub członków rady nadzorczej.

Pamiętaj też, że członkowie zarządu ponoszą bardzo szeroką odpowiedzialność za swoją działalność – również odpowiedzialność podatkową.

CO Z PRZYCHODEM I KOSZTAMI?

Objęcie zarządu ochroną ubezpieczeniową wiąże się oczywiście z zapłatą składki ubezpieczeniowej. Jednocześnie, ubezpieczenie chroni działania zarządu, a nie spółki.

Oznacza to, że de facto członkowie zarządu otrzymują od spółki korzyść majątkową. Jest to nieodpłatne świadczenie spółki na rzecz takiego członka, a więc jego przychód.

Dodatkowo koszt tego ubezpieczenia nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Nie przyczynia się on ani bezpośrednio, ani pośrednio do osiągnięcia przychodu przez spółkę.  W koszty można byłoby wrzucić taką składkę, jeżeli ochrona ubezpieczeniowa chroniłaby działania spółki.  

Osobiście uważam, że powiedzenie „przezorny zawsze ubezpieczony” jest cały czas aktualne. Niestety, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Dlatego uważam, że warto pomyśleć o przedstawionym rozwiązaniu.

Oczywiście przystępując do takiego ubezpieczenia powinieneś bardzo uważnie sprawdzić jego zakres. Tak, żeby obejmowało ono najszerszy możliwy zakres ewentualnych szkód.  Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie przypadki, w których członkowie zarządu mogliby ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy, czy osobie trzeciej.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz