PORADNIK PRAKTYCZNY, SPÓŁKA Z O.O.

Jak skutecznie podpisać
umowę z członkiem zarządu?

W większości spraw spółkę reprezentuje albo zarząd, albo prokurenci. To oni podejmują decyzje, dzięki którym Twoja firma prawidłowo funkcjonuje. Niezależnie od tego na pewno znajdziesz się w miejscu, w którym Twoja spółka będzie musiała zawrzeć umowę z członkiem zarządu. W takim przypadku rzetelne przygotowanie kontraktu to dopiero początek. Musisz też pamiętać, że spółkę powinna reprezentować albo rada nadzorcza, albo specjalnie wyznaczony pełnomocnik. Tak samo będzie w sytuacji sporu sądowego pomiędzy firmą a członkiem. W przeciwnym wypadku czynność będzie nieważna.

UMOWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Tak jak już pisałam na blogu członkowie zarządu są kluczowym ogniwem w strukturze spółki. Dzięki temu, że mają szerokie możliwości mogą działać na korzyść, ale również niekorzyść spółki.

Wyobraź sobie, że członek zarządu przyzna sam sobie premię z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 200.000,00 złotych. Albo kupi od spółki 4-letnie Audi za 20.000 złotych, gdy w rzeczywistości kosztuje ono 80.000.

Takie sytuacje mogą znacznie obciążyć finanse firmy.

Oczywiście są to skrajne przykłady. Co nie znaczy, że niemożliwe.

Dlatego właśnie w sytuacjach:

  1. zawierania umów lub
  2. sporów z członkiem zarządu

spółkę reprezentuje albo rada nadzorcza, albo pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników.

Generalnie celem takiego rozwiązania jest chronienie Twoich interesów.

Obowiązek zawierania umów w ten sposób dotyczy wszystkich umów pomiędzy spółką, a członkami zarządu np. umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, ale też umowy pożyczki, darowizny czy najmu lokalu.

Przykładowo – członek zarządu jest właścicielem lokalu w dobrej lokalizacji. Uzgodniliście, że jest to idealne miejsce, aby wykorzystać je na biuro Spółki.

Żeby czynność była ważna musicie oczywiście podpisać umowę najmu – członek zarządu będzie reprezentował siebie, a spółkę pełnomocnik, albo rada nadzorcza.

Dzięki temu, będziesz miał pewność, że umowa jest zgodna z Twoją wizją.

Co ciekawe w przypadku umowy o pracę – sama umowa musi być zawarta tak jak napisałam wyżej. Ale już inne działania z niej wynikające – np. udzielenie urlopu wypoczynkowego może podejmować zarząd, zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS. 

Jeżeli chodzi o spory sądowe spółki z członkami zarządu to najczęściej wynikają one z niejasnej umowy, którą trudno zinterpretować albo gdy członek nie zgadza się z uchwałą podjętą przez wspólników.

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Większość firm, szczególnie tych mniejszych nie powołuje rad nadzorczych.

Dlatego, żeby zawrzeć umowę z członkiem zarządu najłatwiej będzie Ci po prostu zwołać zgromadzenie wspólników i udzielić pełnomocnictwo. Takim pełnomocnikiem może np. być inny członek zarządu, czy prokurent. Jednak w tym przypadku sama prokura nie wystarczy – upoważnienie musi wynikać z uchwały. Oczywiście możesz też upoważnić osobę niezwiązaną z Twoją firmą.

Przykładową uchwałę możesz ściągnąć tu: uchwała – umowa z członkiem zarządu

Kończąc, chciałabym zwrócić Twoją uwagę, że nawet jeżeli członek zarządu zawrze ze spółką umowy o których dzisiaj pisałam, a spółka nie będzie reprezentowana przez pełnomocnika, albo radę nadzorczą to czynność ta będzie bezwzględnie nieważna. Więc w takim przypadku możesz  spać spokojnie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, albo coś jest niejasne – napisz do mnie: boc.magdalena@gmail.com

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz