SPÓŁKA Z O.O.

Jak zwołać zgromadzenie wspólników?

Nie wszystkie decyzje dotyczące spółki mogą być podejmowane przez zarząd. Niektóre z nich np. podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, czy odwołanie członków zarządu wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników. Żeby uchwały, które podejmie Zgromadzenie były możliwe do zrealizowania powinieneś skutecznie zwołać Zgromadzenie.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje przeważnie Zarząd. W wyjątkowych przypadkach może to być też Rada Nadzorcza/Komisja Rewizyjna lub sami wspólnicy.

ZWOŁANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Bez względu na to, czy zwołujesz Zwyczajne czy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zrobisz to w ten sam sposób. Żeby właściwie zawiadomić wspólników o zgromadzeniu wyślij im zaproszenie listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Ewentualnie możesz skorzystać z poczty elektronicznej. Możesz skorzystać z tego sposobu pod trzema warunkami:

  1. wspólnik musi wcześniej wyrazić zgodę na takie doręczenie,
  2. zgoda powinna mieć formę pisemną,
  3. w zgodzie powinien być wskazany adres, na jaki powinno zostać wysłane zawiadomienie.

Oczywiście nie ma znaczenia, który ze sposobów wybierzesz. Wszystkie są skuteczne.

Powinieneś wysłać zaproszenie co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą Zgromadzenia. Sporym ułatwieniem jest to, że 2-tygodniowy termin liczy się od dnia wysyłki – nie ma znaczenia kiedy wspólnik odbierze zaproszenie.

CO NAPISAĆ W ZAPROSZENIU?

Nie ma ogólnego wzoru zaproszeń. Jedyne co musisz w nim określić to dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia (najlepiej podać adres). W zaproszeniu powinieneś też konkretnie wskazać jaki będzie porządek obrad oraz jakie uchwały będą poddawane pod głosowanie. Chodzi o to, żeby sposób określenia porządku obrad w zawiadomieniu umożliwiał wspólnikowi zorientowanie się, czego konkretnie obrady będą dotyczyły. Na tej podstawie wspólnik może podjąć decyzję, czy jest potrzeba uczestnictwa w zgromadzeniu oraz merytoryczne przygotowanie do niego.

Jeżeli na zgromadzeniu chcesz zmienić umowę spółki, powinieneś wskazać, co dokładnie chcesz zmienić. Czasami powinieneś również do zaproszenia dołączyć dokumenty – np. sprawozdanie finansowe czy opinię biegłego rewidenta (jeżeli przedmiotem głosowania będzie zatwierdzenie sprawozdania).

ZGROMADZENIE BEZ FORMALNEGO ZWOŁANIA

Nie zawsze musisz zwoływać Zgromadzenie, aby mogło się skutecznie odbyć. Uchwały można podejmować pomimo braku formalnego zwołania, pod warunkiem, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany (tj. obecni są wszyscy wspólnicy lub ich pełnomocnicy) i nikt nie zgłosił sprzeciwu do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Taki sposób jest bardzo popularny w przypadku gdy spółka ma niewielu wspólników. W takim przypadku wystarczy, że wszyscy wspólnicy zgodnie spotkają się np. w siedzibie spółki żeby podjąć uchwały.

Pamiętaj, że prawidłowe zaproszenie na zgromadzenie, czy odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania może pociągać spore konsekwencje. Uchwała podjęta z naruszeniem zasad zwoływania lub podejmowanie uchwały poza porządkiem obrad powoduje możliwość jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz ode mnie informację o nowych wpisach.

Poprzedni wpis Następny wpis

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Brak komentarzy

Zostaw komentarz